Friday, August 12, 2016

غنی: آنانیکه منافع شان در خطر است مرا به انحصارگرایی متهم میکنند

رئیس جمهور افغانستان می گوید، افرادی مرا به انحصارگرایی متهم می کنند که در امر مبارزه با فساداداری "منافع شان با خطر مواجه می شود."
محمد اشرف غنی، در مراسم تجلیل از روز جوانان در ارگ، بدون اینکه از کسی نامی برده باشد، گفت که حکومت وی در مبارزه با فساداداری متعهد است. آقای غنی فساد را بزرگترین دشمن جوانان خوانده گفت: "اگر فساد از بین نرود آینده تان تاریک خواهد بود و شما توانایی مبارزه علیه این پدیده را دارید."

این اظهارات رئیس جمهور غنی یک روز پس از آن صورت می گیرد که عبدالله عبدالله، رئیس اجراییۀ افغانستان ضمن انتقاد شدید از رئیس جمهور، بر انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات اداری از سوی آقای غنی نیز انتقاد کرد. آقای عبدالله گفت که جوانان و "بزرگان سیاست افغانستان همه از من گله دارند که چرا در اینجا یا آنجا پافشاری نکردید." رئیس اجراییۀ أفغانستان، مواردی را که از وی انتظار پافشاری می رفت، واضح نساخت، اما گفت که "من همیشه حوصله کرده ام و گفته ام که انشاالله همه چیز به تدبیر پیش می رود."

ریاست جمهوری أفغانستان، روز جمعه با نشر اعلامیۀ کوتاه، اظهارات تُند روز پنج شنبه داکتر عبدالله را برخلاف "موازین و روحیۀ دولت‌ داری" عنوان کرده اذعان داشته که کار حکومت وحدت ملی "به حیث یک مجموع ادامه می یابد، به زودی در مورد اظهارات ایشان بحث های جدی و موثر صورت خواهد گرفت."

در خبرنامۀ ارگ این هم آمده است که جوانان شرکت کننده در نشست از رئیس جمهور افغانستان خواسته اند تا "حکومت نباید تحت فشار های سیاسی قرار گیرد." - Read More

غنی: آنانیکه منافع شان در خطر است مرا به انحصارگرایی متهم میکنند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home