Sunday, June 15, 2014

ضیاالحق امرخیل اتهامات تقلب علیه خود را رد کرد --- پس از آنکه رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات از سوی قوماندان امنیه کابل متهم به تقلب در روز انتخابات شد، اکنون این مقام کمیسیون انتخابات از حکومت می خواهد که این قضیه را به گونه جدی پیگیری کند. -- ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه شخصی قوماندان امنیه کابل می خواند: -- " تحقیقات باید صورت بگیرید که قوماندان امنیه چرا اینکار را کرد و در پشت اش کی است و او چرا اینکار را به بد نامی کمیسیون یا شخص خود وی می کرد و هم چنان یک توطئه علیه کمیسیون یا وی بوده است و باید نظام افغانستان این مساله را جدی پیگیری کند و همچنان محروم کردن هزار ها رای دهنده در چند مناطق موضوعی است که باید جواب بدهد." -- آقای امرخیل، جنرال ظاهر قوماندان امنیه کابل را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و یونیفورم پولیس متهم کرد و گفت، این مداخله وی هنگام انتقال مواد حساس انتخابات سبب شد که در برخی مناطق مردم از رای دادن محروم شوند. -- در همین حال شماری از باشنده گان ولسوالی سروبی کابل روز شنبه دست به مظاهره زده و گفتند کسانیکه مانع انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی شده اند، باید شناسایی و مجازات شوند. -- پولیس کابل در روز انتخابات حوالی ساعت 2 بجه بعد از ظهر در ناحیه نهم کابل یک موتر که حامل مواد حساس انتخابات بود و گفته می شود به دستور ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات قرار بود به ولسوالی سروبی کابل انتقال داده شود متوقف ساخت. -- قوماندان امنیه کابل روز شنبه گفت که آقای امرخیل می خواست با انتقال این مواد به نفع یک نامزد مشخص تقلب کند. -- پس از اینکه رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات از سوی پولیس کابل متهم به تقلب شد وزیر داخله افغانستان ناوقت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل این موضوع را سوء تفاهم میان این دو مقام خواند. --- محمد عمر داوودزی گفت که به خاطر بررسی این موضوع یک هیات مشترک را تعیین می کنند. -- در این میان جنرال ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی اسناد و فلم های مستند از جریان تقلب رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را در اختیار دارد: -- " جرم او است مستند است قدم به قدم هر کاری را که انجام داده اسناد موجود است یعنی تمام اسناد در نزد من است. قضیه ایجاب این را می کند که هیات تعیین شود و بیاید پرسان کند هم از من پرسان کند و از او پرسان کند. چرا که تمام اسناد ورق به ورق، نقطه به نقطه و فلم در نزد من است ایجاب می کند که یک هیات به خاموشی این را تعقیب بکند باز دیده شود که نتیجه تعقیب هر چی بود مطابق آن عمل شود." -- آقای ظاهر گفت، این مقام کمیسیون مستقل انتخابات بدون اطلاع پولیس خواسته مواد حساس این کمیسیون را انتقال دهد که اینکار وی خلاف قانون است و باید این فرد مورد تحقیق قرار گیرید. --- رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از سوی پولیس کابل متهم به تقلب شده است که احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون گفت که پولیس در تقلب دور دوم انتخابات دست داشته است. -- در این حال مشرانو جرگه افغانستان هم چنان از حکومت می خواهد افرادیکه در کمیسیون انتخابات و یا سایر مقامات حکومتی در انتخابات دست به تقلب زده اند به پنجه قانون سپرده شوند. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home