Thursday, May 22, 2014

وخت -- مجددی: داکتر عبدالله عبدالله شخص مناسب برای ریاست جمهوری نیست --- حضرت صبغت الله مجددی میگوید داکتر عبدالله عبدالله در وضعیت کنونی برای کرسی ریاست جمهوری شخص مناسب نیست. -- حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهور اسبق و رهبر جبهه نجات ملی امروز در محفل اغاز مبارزات انتخاباتی ضمن ابراز حمایت از نامزدی داکتر اشرف غنی احمدزی گفت که داکتر عبدالله عبدالله در وضعیت کنونی برای کرسی ریاست جمهوری شخص مناسب نیست. -- وی که پس از یک مدت کوتاهی بودوباش در کشور دنمارک، به کابل برگشته است، گفت که افغانها به رییس جمهور نیاز دارند که حمایت و پشتیبانی تمامی داشته باشد و این ظرفیت را در داکتر اشرف غنی احمدزی میبیند نه در داکتر عبدالله عبدالله. -- وی علاوه کرد: "پس از استخاره که انجام داده ام فهمیدم که تیم تحول و تداوم به خیر افغانستان است". -- آقای مجددی از هوا دارانش خواست که با تیم تحول و تداوم بپیوندد و به داکتر اشرف غنی احمدزی رای دهند. -- در مراسمی امروزی احمد ضیا مسعود برادر احمدشاه مسعود و معاون اسبق رییس جمهور کرزی نیز از نامزدی داکتر اشرف غنی اعلام حمایت کرد. -- احمد ضیا مسعود در صحبت هایش گفت: "پس از مشوره های زیاد تصمیم گرفتیم به تیم تحول و تداوم بپوندیم". -- وی افزود که استحکام وحدت ملی در افغانستان و هم چنین حل معضله ملی خواست او است و همه باید از حقوق یک سان برخوردار باشند. -- در عین حال پیر سید احمد گیلانی رییس حزب محاذ ملی و وحیدالله سباوون عضو شورا های حزب اسلامی نیز از هوادارانش خواستند تا در دور دوم انتخابات شرکت نموده به تیم تحول و تداوم رای دهند. --- از سوی دیگر داکتر عبدالله عبدالله نامزد اصلاحات و همگرایی در اولین روز مبارزات دور دوم انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از تقلب جلو گیری نماید. -- مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور امروز اول جوزا رسما اغاز و تا ۲۱ جوزا ادامه خواهد داشت. --- گفتنیست که دور اول انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری بیش از پنجاه در صد آرا را بدست نیآوردند و کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهای گفت که دور دوم انتخابات در میان دو نامزد پیشتاز داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی به تاریخ ۲۴ جوزا برگزار خواهد شد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home