Wednesday, May 14, 2014

کودکان افغان رد مرز شده از عربستان، به خویشاوندان خود در کابل پیوستند --- دولت افغانستان سیزده کودک شش تا پانزده ساله را که از سوی دولت عربستان سعودی رد مرز شده اند، به وابستگان‌شان در افغانستان تحویل داد. -- علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان روز سه‌شنبه (۲۳ ثور/اردیبهشت) هنگام تحویل دادن این کودکان به خویشاوندان آنها گفت که آنها از افغانستان به عربستان قاچاق شده بودند. -- آقای افتخاری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این کودکان همه پسر هستند و خانواده‌های بسیاری از آنها در افغانستان با قاچاق آنها به عربستان سعودی موافق بوده‌اند. -- او افزود که قاچاقچیان به خانواده‌های آنها گفته بودند که در عربستان سعودی برای این کودکان زمینه کار و پیدا کردن منابع درآمد مالی خوب را فراهم خواهند کرد. -- سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت که این کودکان در عربستان گدایی یا دستفروشی می‌کردند و به طور کلی به کارهایی مشغول بودند که معمولا کودکان خانواده‌های فقیر انجام می‌دهند. -- آقای افتخاری گفت که این کودکان فاقد مدرک اقامت در عربستان سعودی بودند و پلیس عربستان آنها دستگیر و به افغانستان رد مرز کرده است. -- او همچنین افزود که خانواده‌های شماری از این کودکان در عربستان هستند و دولت عربستان آنها را بدون خانواده‌های‎شان به کابل فرستاده است. -- سخنگوی وزارت کار گفت که این کودکان به خویشاوندان آنها در افغانستان تحویل داده شدند و این امر خانواده‌های آنها را در عربستان تحت فشار قرار می‌دهد که به کشور خود بازگردند. -- از همه کسانی که مسئولیت سرپرستی از این ۱۳ کودک را به عهده گرفته‌اند، ضمانت‌های لازم گرفته شده است. -- سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افزود که ۱۲ تن از این کودکان از ولایت بغلان و کودک سیزدهم از ولایت جوزجان است. -- در سال گذشته هم ۱۴ کودک و در سال ۱۳۹۱، ۲۷ کودک از عربستان سعودی به افغانستان رد مرز شده بودند. - BBC

0 Comments:

Post a Comment

<< Home