Sunday, November 24, 2013

لویه‌جرگه: موافقت‌نامه با آمریکا ظرف یک ماه امضا شود --- لویه‌جرگه مشورتی کابل که برای بحث و مشوره‌دهی بر سر توافق‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برگزار شده، این توافقنامه را با 'اکثریت مطلق' تایید کرد. لویه‌جرگه همچنین در قطعنامه‌ای از رئیس جمهوری خواستند تا توافق‌نامه را تا آخر امسال امضا کند. -- در قطعنامه ۳۱ ماده‌ای لویه‌جرگه که از سوی معاونان جرگه در حضور حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان خوانده شد، آمده است که: -- اعضای جرگه با تاکید بر سخنرانی تاریخی رئیس جمهوری افغانستان در افتتاح لویه جرگه مشورتی، مسوده موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را تایید می‌کنند. --- آقای کرزی گفت باید این توافقنامه بلافاصله موجب تامین صلح و امنیت در افغانستان شود، در غیر آن این توافقنامه را قبول ندارد. -- آقای کرزی گفت: "اگر یکبار دیگر آمریکا به خانه‌های افغانها برود و حمله کند، قرارداد نیست (تمام است). اینها (آمریکایی‌ها) باید در پایگاه‌های خود بنشینند. از امروز بازرسی خانه‌ها، تلاشی خانه ها و راه گیری از سوی آمریکا متوقف است و مردم افغانستان آزاد هستند." -- رئیس جمهوری افغانستان گفت دو درخواست مشخص از آمریکا دارد. 'تامین صلح' و 'برگزاری انتخابات شفاف'. او یکبار دیگر گفت که بدین باور است "تامین صلح در افغانستان ابتدا بدست آمریکایی‌ها است و بعدا به دست پاکستانی‌ها." -- او گفت ما می‌خواهیم تا آمریکا ضمانت کند حتی اگر انتخابات به دور دوم می‌رود باید در زمان تعیین شده در قانون یعنی دو هفته برگزار شود. آقای کرزی گفت چانه‌زنی‌های خود با آمریکا را در مورد توافقنامه امنیتی همچنان ادامه خواهد داد. -- همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دو روز پیش در واکنش به سخنان آقای کرزی گفت: "به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقت‌نامه امضا شود تا به افغانستان تا پیش از انتخابات پیش رو، اطمینان خاطر دهد و به آمریکا و دیگر هم‌پیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال ۲۰۱۴ برنامه‌ریزی کنند." -- More, BBC

0 Comments:

Post a Comment

<< Home