Monday, July 30, 2018

اشرف غنی: یک گروه کوچک مفسدین شهرت ۳۰ میلیون افغان را به زمین زده‌است

رئیس جمهور افغانستان می‌گوید، مبارزه جدی با فساد ضروری به خاطری است که فساد موجب فتنه می‌شود و فتنه به فاجعه می‌انجامد.

محمد اشرف غنی روز یک‌شنبه در پایان کنفرانس زیر نام صدای منبر ضد فساد اداری که در ارگ دایر شده بود گفت، یک گروه کوچک مفسدین شهرت ۳۰ میلیون افغان را به زمین زده‌است.

رئیس جمهور غنی گفت:

"به خاطر یک گروه محدود شهرت ۳۰ میلیون انسان به زمین خورده‌است، آیا ۳۰ میلیون افغان فاسد اند یا این‌که یک اقلیت کوچک فاسد اند؟ شما قضاوت کنید این یک ملت عظیم است، ملت فاسد نیست، یک گروه اقلیت است که باید از آن جلوگیری شود."

حدود ۲۰۰ عالم دین در دو روز گذشته در کابل گرد هم آمدند و در روز پایان کنفرانس صدای منبر ضد فساد اداری یک قطع‌نامه صادر کرده و در آن از ارگان‌های عدلی و قضایی خواستند تا در تصامیم‌شان علیه مفسدین قاطع باشند. - Read More

اشرف غنی: یک گروه کوچک مفسدین شهرت ۳۰ میلیون افغان را به زمین زده‌است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home