Sunday, April 15, 2018

انتقاد نمایندگان از «دزدی ۱۵۴ میلیون دالری» از سوخت نیروهای امنیتی

فساد گسترده در تامین سوخت نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان با انتقادهای تندی در پارلمان روبرو شده است. یک اداره نظارتی امریکایی اعلام کرده که ۱۵۴ میلیون دالر در جریان سوخت‌رسانی برای نیروهای امنیتی دزدی شده است.
نمایندگان پارلمان افغانستان با انتقاد تند از حکومت این کشور گفتند که بهای فساد در سوخت رسانی‌را نیروهای اردو و پولیس در خطوط مقدم جنگ می‌پردازند، زیرا در نتیجه فساد، مواد سوختی که باید برای اکمال و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی مصرف شود، حیف و میل می‌گردد.

اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای افغانستان (سیگار) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که سرقت تیل نیروهای امنیتی به یک کسب و کار پررونق تبدیل شده و به ارزش ۱۵۴،۴ میلیون دالر مواد سوخت نیروهای امریکایی و نیروهای امنیتی افغانستان دزدی شده است.

خرید مواد سوخت مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان یکی از پر هزینه‌ترین موارد خریداری در حکومت افغانستان است. در سال ۱۳۹۳ ریاست جمهوری به دلیل فساد در این بخش، تمامی قراردادهای خرید تیل را لغو کرد و وعده داد که تمامی قراردادهای خرید تیل و سایر مواد تدارکاتی اردو و پولیس را شفاف می‌سازد.

ولی با نشر آمار تکان دهنده از فساد و دزدی در خرید تیل توسط سیگار، نمایندگان پارلمان از نهادهای امنیتی به شدت انتقاد کردند. داوود کلکانی نماینده ولسی جرگه روز یک شنبه در این مورد گفت: «وقتی در قراردادها فساد باشد و تیل و مواد لوجستیکی و محاربوی برای نیروهای امنیتی نرسد، در چنین وضعی معلوم است که نیروهای امنیتی نمی‌توانند به درستی وظایف شان را انجام دهند. در نتیجه این نیروها با شکست روبرو می‌شوند.»

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اولین سال حکومتش قراردادهای تیل وزارت دفاع را فسخ و آن را به شرکت‌های دیگری سپرد. دلیل رئیس جمهور غنی این بود که حیف و میل بزرگی در سوخت رسانی به اردوی افغانستان جریان دارد و او مانع این دزدی‌ها می‌شود.

حکومت اعلام کرد که پس از لغو قرارداد سوخت رسانی و قرارداد آن با شرکت‌های جدید، از حیف و میل ۸۷ میلیون دالر جلوگیری شده است. اما اداره بازرسی عمومی امریکا در یک گزارش جدید اعلام کرده که ۱۵۴ میلیون دالر در جریان سوخت رسانی به نیروهای امنیتی افغانستان حیف و میل شده است.

نمایندگان پارلمان می‌گویند گزارش جدید سیگار نشان داد که فساد در تامین مواد سوخت نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد و حکومت نتوانسته است جلو آن را بگیرد. عارف رحمانی یک تن از نمایندگان گفت: «پولیس و اردویی که در ارزگان هلمند، غزنی و فاریاب هستند، در قله‌های کوه فعالیت می‌کنند اما متاسفانه برای آن‌ها اعاشه نمی‌رسد به خاطری که فساد وجود دارد.» - Read More

انتقاد نمایندگان از «دزدی ۱۵۴ میلیون دالری» از سوخت نیروهای امنیتی 


0 Comments:

Post a Comment

<< Home