Monday, March 12, 2018

غنی به سازمان‌های غیردولتی: گزارش ندهید درهای‌تان را می‌بندم

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به موسسه‌های غیردولتی هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، "دروازه‌های‌شان را خواهد بست" و به فعالیت آنها خاتمه خواهد داد.

آقای غنی امروز یکشنبه (۲۰ حوت/اسفند) در اولین نشست ملی سازمان‌های غیردولتی گفت: "دیگر به موسسه‌های غیردولتی معافیت مالیاتی نمی‌دهیم مگر این که دلیل قناعت بخش بدهند. صدها موسسه حاضر به گزارش دهی نیستند. قابل قبول نیست. دروازه‌شان را خواهم بست. وظیفه و مکلفیت من است. اگر قانون دولت و مردم را احترام نکنند جای‌شان در افغانستان نیست. باید شفاف کار شود و قوانین و مقررات رعایت شود. هیچ کسی مافوق قانون نیست. قانون شکن داریم در افغانستان. نمی‌خواهیم موسسه‌های غیردولتی شامل این فهرست شود."

اگرچه آقای غنی از شماری از سازمان‌ها نام گرفت و از فعالیت‌های آنها سپاسگزاری کرد اما گفت در تصویر بزرگتر، فعالیت‌های نهادهای غیردولتی با وجود مصرف پول‌های زیاد، پیشرفتی اساسی نداشته‌اند.

او از غیرمتوازن بودن فعالیت موسسه‌های غیردولتی، نداشتن اندیشه فعال و مبتکر و پروژه‌ای بودن فعالیت‌های‌شان انتقاد کرد.

او گفت حالا امنیت به یک دلیل و بهانه برای موسسه‌های غیردولتی تبدیل شده در حالی که در بسیاری از مناطق امن نیز کاری صورت نگرفته است.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که به بازنگری در فعالیت‌های نهادهای غیردولتی نیاز است و نشستی که برگزار شده فرصت خوبی برای این کار است.

او گفت: "نهادهای غیردولتی موفق نشدند و تاکنون یک اجندای/برنامه انکشافی ندارند. ببینید که قدرت سازماندهی‌تان تا چه اندازه است. کیفیت مصارف بالا برود و قیمت مصارف پایین بیاید.... در این نشست بررسی کنید که در هفده سال چقدر مصرف کردید. نتایج و دستاوردهای‌تان چه است؟ چه نتیجه‌ای گرفتید و این خدمات و دستاوردها چقدر موثر بوده و چطور توسعه داده شود؟"

به باور او، محو فقر اکنون به یک شعار مبدل شده تا یک برنامه عملی، و می‌توان این موضوع را از نتایج پروژه‌های اجرا شده دریافت. -  More, BBC

غنی به سازمان‌های غیردولتی: گزارش ندهید درهای‌تان را می‌بندم


0 Comments:

Post a Comment

<< Home