Tuesday, March 13, 2018

بانک جهانی: افغانستان بیشترین آمار مهاجرین را در جهان دارد Ariana News

بانک جهانی در گزارش تازه اش نگاشته است که افغانستان بیشترین آمار مهاجرین را در جهان دارد.
ادامه جنگ در افغانستان آسیب بزرگ بر روند اقتصادی و اجتماعی گذاشته است که ادامه این وضعیت سبب فرار میلیون ها افغان به کشور های خارجی شده است.

بر اساس آمار این بانک، افغانستان دومین کشور پس از سوریه است که بیشتر مهاجرت ها را دارد.

بانک جهانی در گزارش اش گفته است که در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تن مهاجر در کشور های جهان ثبت شده اند که ۴۶ در صد آن از چهار کشور بوده اند.

– سوریه/ پنج میلیون و پنجصد هزار، افغانستان/ دو میلیون و پنجصد هزار، سودان جنوبی/ یک میلیون چهار صد هزار، سومالیا/ یک میلیون

نظر به این آمار، در سطح جهان ۶۵.۶ میلیون تن مجبور به ترک خانه های شان شده اند که از این میان ۵ ، ۲۲ میلیون آن به کشور های خارجی فرار کرده اند که بیشتر شان پایین تر از ۱۸ سال سن داشته و ۵۱ در صد آن کودکان اند.

اما وزارت مهاجرین کشور می گوید که آمار مهاجرین افغان بیشتر از گزارش بانک جهانی است. - Read More

بانک جهانی: افغانستان بیشترین آمار مهاجرین را در جهان دارد | Ariana New

0 Comments:

Post a Comment

<< Home