Friday, September 30, 2016

Former president Hamid Karzai full speeches at Rabbani 5th anniversary.


Former president Hamid Karzai full speeches at Rabbani 5th ... - More


این مراسم که در خیمه لویه جرگه در کابل با حضور صدها تن از سیاست‌مداران، مقام‌ های دولتی و هواداران برهان‌الدین ربانی برگزار شده بود، در آن حامد کرزی نیز شرکت داشت. برخی از شرکت‌کنندگان زمانی که حامد کرزی برای سخنرانی در پشت میز خطابه قرار گرفت، به او شعار مرگ فرستادند. اما حامد کرزی در برابر این شعار به نرمی جواب داد و سردادن این شعارها را نتیجه دخالت خارجی‌ ها توصیف کرد. آقای کرزی در عکس العمل به شرکت‌کنندگانی که علیه وی شعار مرگ می‌ فرستادند، از آنان خواست تا آرام بگیرند. او همچنین تاکید کرد که در افغانستان آزادی بیان وجود دارد و هر کی می ‌تواند چیزی بگوید. وی گفت: «من را امریکایی‌ ها بسیار مرگ گفته ‌اند و هر روز امریکایی‌ ها علیه تبلیغات و شعار مرگ بر کرزی می ‌فرستند.»

 حامد کرزی پس از آن مورد نفرت شماری از اتباع افغانستان قرار گرفت که او اخیرا در یک گفتگویی از گروه طالبان حمایت کرده گفته بود که هر گاه اگر یک منطقهٔ از افغانستان بدست این گروه سقوط می ‌کند، دولت حق ندارد تا این منطقه را دوباره از تحت کنترول طالبان خارج کند. به گفته آقای کرزی، زیرا طالبان نیز به مردم افغانستان تعلق دارند. هرچند آقای کرزی در یک گفتگوی دیگر پس از آن گفته ‌های قبلی خود را رد کرد، اما این مساله باعث انزجار مردم شده است. حامد کرزی در مراسم گرامی ‌داشت از سالروز ترور برهان‌ الدین ربانی به امضای موافقت ‌نامه صلح میان اشرف‌ غنی و گلبدین حکمتیار نیز اشاره کرد و گفت پیش از این هرگاه وی حکمتیار را «برادر» خطاب می‌ کرد، مردم ناراحت می ‌شدند. به گفته او، روزی هم خواهد رسید تا با تحریک طالبان نیز مذاکره شود. حامد کرزی خطاب به شرکت‌ کنندگان این مراسم گفت: «آینده‌نگر باشید و کشور را به سوی صلح ببرید. کشور ما مورد تخت و تاز شدید و مداخلات خارجی است و نتیجه‌اش را همین ‌جا می ‌بینیم.» حامد کرزی پس از این که از سوی یکی از شرکت‌کنندگان مراسم گرامی ‌داشت از ترور ربانی مورد انتقاد شدید قرار گرفت، شخصاً نزد او رفت و تا پشت میز خطابه با خود آورد و سپس وی را در آغوش گرفت. sputnik

شعار «مرگ بر حامد کرزی» در مراسم تجلیل از سالروز ترور ربانی


0 Comments:

Post a Comment

<< Home