Sunday, July 24, 2016

محل حمله مرگبار به معترضان 'جنبش روشنایی' در کابل، 'چهار راه شهدا' نامگذاری شد - BBC

کاخ ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه‌ای بدون ذکر اشاره مستقیمی به جزئیات این رویداد و همچنین ذکر نام این جنبش و انگیزه‌های این تظاهرات، به شهرداری کابل دستور داده که چهار راه دهمزنگ به نام "چهار راه شهدا" نامگذاری شود.

در این اطلاعیه آمده: "تاریخ این کشور گواه کارنامه‌های درخشانی از مبارزان راستین راه آزادی و عدالت‌طلبی می‌باشد. در این راستا زنان و مردان این آب و خاک از جان خود مایه گذاشته‌اند تا نهال دموکراسی تنومند و بارور گردد."

کاخ ریاست جمهوری افزوده که محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهور افغانستان، "به منظور گرامی‌ داشت، احترام و ماندگاری یاد و نام شهدایی که بر اثر رویداد تروریستی گروه داعش، جان‌هایشان را از دست داده‌اند، چوک دهمزنگ را به نام چوک شهدا مسمی کرده، تا نسل‌های ما به یاد داشته باشند که شهروندان کشور دموکراسی و مردم‌سالاری را به چه قیمتی به دست آورده‌اند." - Read More

محل حمله مرگبار به معترضان 'جنبش روشنایی' در کابل، 'چهار 


Search Results

0 Comments:

Post a Comment

<< Home