Friday, June 20, 2014

گاردین: موقف عبدالله یک تهدید برای انتخابات افغانستان به شمار می رود --- بررسی مطبوعات / جهان -- یک تعداد از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود درباره بیانات اخیرعبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان مطالبی را به نشر رسانده اند که گفته است خواهان توقف شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می باشد. -- روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد: این موقف عبدالله عبدالله یک تهدید غیرمترقبه به انتخابات افغانستان بشمار می رود ، انتخاباتی که همه از آن استقبال کردند و میلیون ها افغان با وصف تهدید های طالبان در آن سهم گرفتند. -- به نوشته گاردین افغانستان به یک انتقال سریع قدرت سیاسی نیاز داد و نباید در این پروسه تاخیر ایجاد شود و اکنون این سخنان عبدالله عبدالله از یک سو نتایج انتخابات را به سوال رو به رو می سازد و از سوی دیگر در مجموع در رابطه با آینده ثبات افغانستان در بین بعضی مردم نگرانی بار می آورد. -- از سوی دیگر برای اعلان نتایج انتخابات هم مهلت طولانی در نظر گرفته شده بود یعنی در 22 جولای و اکنون این سخنان عبدالله عبدالله راه را باز می کند که اعلان نهایی نتاییج حتی از تاریخ تعیین شده آن هم دیرتر صورت بگیرد و حالات سیاسی افغانستان را پیچیده تر بسازد. روزنامه می افزاید دو روز بعد از ختم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هیات ناظرین انتخابات از انستیتوت ملی دموکراسی امریکا اعلان نمود مشکلاتی که مشاهده شدند گسترده و سیستماتیک نبودند. -- روزنامه به یک نکته دیگر هم اشاره می کند که رئیس جمهور کرزی بسیار کوشش کرد خارجیان را از پروسه انتخابات افغانستان خارج نگهدارد، ولی اکنون عبدالله عبدالله راه حل شکایت های خود را در دخالت ملل متحد می بیند که برعکس خواسته رئیس جمهور کرزی می باشد. -- روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد، اعتراضات عبدالله عبدالله امید های بزرگ را که اولین بار در افغانستان قدرت از طریق سیاسی و صلح آمیز انتقال خواهد کرد تا حدی به یاس تبدیل می کند. ---- به نوشته روزنامه در یک زمانی که قوای محارب بین المللی افغانستان را ترک می کنند، این حالت می تواند بی ثباتی را هم در افغانستان دامن بزند. اما روزنامه به سخنان اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره می کند که گفته است هیچ خطری افغانستان را تهدید نخواهد کرد. -- دیلی تلگراف می نویسد در شمارش ابتدایی آرا معلوم شده است که اشرف غنی احمدزی کاندید دیگر ریاست جمهوری افغانستان در حدود یک میلیون رای نسبب به عبدالله عبدالله بیشتر دارد. اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به این ارقام باور ندارند، در حالی که تیم اشرف غنی احمدزی گفته است تمام رای های بدست آمده پاک می باشند و چنین تبصره ها از سوی کاندید رقیب مردم افغانستان را نگران نخواهد ساخت. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home