Friday, May 23, 2014

توقف معاملات انتقال پول بین بانک های چینی و بانک های افغانستان --- شماری از بانک های چینی فیصله کرده اند که از این به بعد معاملات انتقال دالر را با بانک های افغانستان قطع می کنند. مقامات دو بانک معتبر چینی گفته اند که این مسأله با حملات اخیر در "شین جیانگ" چین ارتباط دارد. -- منطقه شین جیانگ چین، که در بیش از 3000 کیلومتری غرب پیکینگ موقعیت دارد، بعد از تبت، بزرگترین منطقه بحرانی در جمهوری خلق چین محسوب می شود. از آغاز حکمروایی چین در قرن 19، ایغورهای مسلمان بارها در برابر پیکینگ دست به اعتراض زده اند. اعتراض هاییکه از آنزمان تا هنوز همواره ادامه دارند. خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1990، احساسات ملی گرایانه را میان اقلیت ایغورها که از لحاظ زبانی و فرهنگی مربوط به اقوام ترکی می شوند، بیشتر برانگیخته است. -- گروه های شورشی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرق و حزب اسلامی ترکستان با اعمال خشونت و زور تلاش برای خودمختاری می کنند. بر اساس گزارشها از پیکینگ آنها اتصالاتی با شبکه تروریستی القاعده دارند. -- یکی از مقام ها بانکی چین اظهار داشته است که از دو سال به این طرف معاملات بانک های چینی با بانک های افغانستان تحت شرایط سخت امنیتی صورت گرفته است. این مقام اضافه کرده است؛ اما در سال جاری، به دلیل نا امنی ها در ایالت شین جیانگ چین، شرایط معاملات با بانک های افغانستان، به وخامت بیشتر گرائیده است. -- ایالت شمال غربی شین جیانگ با 1.6 میلیون کیلومتر مربع ششمین ایالت بزرگ چین است. این ایالت در کنار افغانستان به طور عمده با جمهوری های سابق شوروی، قزاقستان، تاجیکستان و قرغیزستان هم مرز می باشد. از حدود 20 میلیون نفر جمعیت حدود 8.3 میلیون آن ایغور ها اند و در مجموع 47 گروه مختلف قومی در این ایالت زندگی می کنند. -- در ماه های گذشته در ایالت شین جیانگ حملات زیادی با استفاده ازچاقو و بمب صورت گرفته است. حکومت چین این حملات را به مسلمانان جدایی طلب نسبت می دهد. مقامات به این نظر اند که مسلمانان جدایی طلب می خواهند منطقه شین جیانگ را تحت نام "ترکستان شرقی" به یک منطقه خودمختار مبدل کنند. آژانس خبری "رویترز" از قول یک مقام بانکی چینی که نامش گرفته نشده است، گزارش داده است که «این وضعیت باعث متوقف شدن معاملات بانکی با بانک های افغانستان گردیده است.» این مقام افزوده است که «محل آموزش مسلمانان جدایی طلب ترکستان شرقی، افغانستان است». به اساس اظهارات این مقام، همین مسأله باعث گردیده است. معاملات بانکی میان بانکهای افغانستان و بانکهای چین متوقف گردند. - صدای آلمان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home