Thursday, May 08, 2014

افغان های تحصیل کرده در خارج چطور کشورشان را کمک می کنند؟ --- هارون الرشید که از طریق بورس امریکایی "فُلبرایت" تحصیل کرده در حال حاضر معین وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان است. هارون الرشید می گوید، محصلین افغان که تحصیلات شان را در خارج از کشور انجام میدهند پس از بازگشت به افغانستان می توانند مفید ثابت شده و از تجارب شان همه بهره مند شوند. وی در این مورد به رادیو آزادی گفت: "قبلاً در دفاتر ما مشاورین خارجی تمام استراتیژی ها و پالیسی ها را می ساختند اما اکنون ما خود این کار را انجام میدهم. برای اولین بار در تاریخ وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان استراتیژی ملی و شش پالیسی را خودم ساختم." -- وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید، محصلین افغان از سه طریق برای تحصیل به خارج از کشور می روند. برخی از محصلین موفق به دریافت بورس هایی می شوند که کشور های دیگر آنرا فراهم می کنند، برخی از سوی وزارت معارف افغانستان به مصرف بودیجه این وزارت به خارج می روند و یک تعداد دیگر خودشان در پوهنتون های خارجی ثبت نام می کنند. واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به رادیو آزادی گفت، آن عده از محصلین که از طریق بورس در خارج از کشور آموزش دیده اند در بلند بردن ظرفیت های دیگران موثر ثابت شده اند: "جوانان که تحصیلات شانرا در خارج انجام داده دوباره بر می گردند برای بلند بردن ظرفیت همکاران خود مفید ثابت شده اند. آنها توانسته اند که همکاران خود را در همه بخش ها کمک کنند." -- عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید، تعداد زیادی از کشور ها از طریق فراهم کردن بورس های تحصیلی، افغانستان را کمک می کنند: "امسال به تعداد 2500 محصل را به کشور های هندوستان، پاکستان، مالیزیا، قزاقستان، مراکش، ترکیه، جاپان، روسیه و عربستان سعودی فرستاده ایم." برخی از پوهنځی ها در افغانستان به سطح ماستری آموزش نمی دهند و بورس های فل برایت امریکایی و چیونینگ بریتانیایی از جمله بورس های معتبری اند که به محصلین افغان داده می شود. -- ایمل یعقوبی یکی از محصلین که برای بدست آوردن بورس "فُلبرایت" عریضه داده می گوید، جنگ های طولانی در افغانستان باعث شده تا این کشور در بعضی موارد از پیشرفت باز ماند اما در صورت برگشت افغان های که در خارج درس می خوانند ظرفیت های افغانستان افزایش می یابد: "افغانستان با کمبود ظرفیت ها روبرو نیست بلکه ظرفیت ها خوب آموزش ندیده اند. اگر ما در خارج تحصیل کنیم و دوباره برگردیم میتوانیم برخی از کمبودی ها را رفع نمایم." بورس های تحصیلی بخشی از کمک های جهانی با افغانستان است که میتواند ظرفیت های نسل آینده این کشور جنگ زده را بلند ببرد. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home