Tuesday, May 13, 2014

انتقال قدرت به صورت صلح آمیز در افغانستان --- فارن پالیسی - روزنامه فارن پالیسی به انتقال قدرت به صورت صلح آمیز در افغانستان توجه کرده است. -- روزنامه می نویسد: از چهاردهم جون سال 1747 که احمد شاه درانی افغانستان نوین را بنیان گذاری کرد، تا حالا اکثر انتقال های قدرت در این کشور با خونریزی صورت گرفته است. -- فارن پالیسی در ادامه نوشته است: از سال 1747 تا 2001 میلادی تنها شش تن از رهبران افغانستان به مرگ طبیعی خود در گذشته اند، پنج تن از سوی مخالفین شان کشته شده اند که به نوشته روزنامه، آخرین آنها برهان الدین ربانی بود. اما در مورد هژده رهبر باقی مانده افغانستان، روزنامه نوشته که این ها از سوی جانشینان شان به قتل رسیده اند. -- فارن پالیسی می نویسد: با تصمیم حامد کرزی که از قدرت کنار رود و به صورت یک تبعه عادی افغانستان رای بدهد، صفحه خشونت ها و خونریزی های تاریخ این کشور را بسته می کند و هم چنان به ریاست جمهوری آقای کرزی که بنیانگذار دموکراسی جوان افغانستان است، مشروعیت میدهد. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home