Monday, April 21, 2014

اشرف غنی احمدزی: اعلام نتایج قسمی متوقف گردد --- اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان ریاست جمهوری یک روز بعد از اعلام دور دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری، خواهان متوقف شدن اعلام نتایج قسمی شد. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته دور دوم نتایج قسمی را اعلام نمود که در آن داکتر عبدالله عبدالله با اخذ ۴۴.۴ درصد در جایگاه نخست و داکتر اشرف غنی احمدزی با گرفتن ۳۳.۲ فیصد در جایگاه دوم قرار گرفتند. -- آقای احمدزی که امروزدر یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید قبل از اعلام نتایج قسمی انتخابات، آرای پاک و ناپاک را از هم جدا می نمود و بعد نتایج قسمی را اعلام میکرد. وی افزود که اعلام هم چو نتایج اذهان عامه را مغشوش میسازد و این نتایج قابل قبول برایش نمی باشد. این نامزد ریاست جمهوری گفت: "خواست ما از کمیسیون این است تا وقتی که آرا را تفکیک نکرده آرای قسمی دیگر را اعلام نکند و این کار اذهان مردم را مغشوش کرده و بهتر است که مردم ما به اساس اعتبار به این کمیسیون پیش بروند زیرا رای هر فرد امانت ملی است." -- آقای احمدزی بار دیگر تاکید کرد که اگر انتخابات در دور اول خاتمه یابد و یا به دور دوم هم برود تیم آنها برنده است. وی بار دیگر خاطرنشان ساخت که به هیچ صورت خواهان تشکیل دولت ایتلافی نیست. این نامزد ریاست جمهوری از نامزدان خواست تا با هم بنشینند و برای جدا نمودن آرای پاک از ناپاک با هم مشوره نمایند تا رئیس جمهور آینده به اساس آرای پاک انتخاب شود. وی تاکید کرد که در صورت پیروزی به همه وعده های که به مردم در جریان مبارزات انتخاباتی اش داده است عمل خواهد کرد. آقای احمدزی افزود که اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری شود با سایر نامزدان هم مشوره می نماید. -- اشرف غنی احمدزی در اعلام نتایج قسمی اول و دوم در جایگاه دوم قرار دارد و در این دو بار رقیب انتخاباتی وی داکتر عبدالله عبدالله از وی پیشی گرفته است. از سوی دیگر نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون در صدد این است تا هرچه زودتر یک رقم دیگر نتایج قسمی را اعلام نماید. آقای نور گفت: هر زمانیکه کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی های شانرا روان کند ممکن در سیستم نتایج تغییراتی بیاید. وی در مورد اینکه انتخابات به دور دوم خواهد رفت، گفت که هنوز خیلی زود است که کمیسیون مشخص نماید که انتخابات در دور اول خاتمه مییابد و یا به دور دوم میرود. -- اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون از لحاظ تخنیکی و مالی آمادگی برای دور دوم انتخابات را نیز دارد. به گفته وی، کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از ۱۴ صد محل را تفیش و بیشتر از ۶۶۶ محل را شمارش مجدد مینماید. آقای نور گفت که در ۱۳ ولایت بررسی ودر۶ ولایت بازشماری آرا مکمل گردیده است و تا اخیر امروز و یا فردا تفیش و بررسی محلات تکمیل خواهد شد و آنها اوراق نتایج را به دفتر مرکزی میفرستند تا داخل سیستم نتایج گردد و به اساس آن فیصدی دیگر اعلام گردد. به اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را سه روز بعد به تاریخ ۴ ثور اعلام نماید و نتایج نهایی را به تاریخ ۲۴ ثور اعلام کند. -- صدای امریکا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home