Tuesday, March 11, 2014

پوشش ویژه از مراسم خاکسپاری معاون اول رئیس جمهور افغانستان --- آقای کرزی در سخنرانی خود از مارشال فهیم به عنوان نزدیکترین دوست و همکار خود در دوازده سال گذشته نام برد. -- حامد کرزی: "مارشال فهیم انسان وطندوست بود و در تمام قضایای ملی و دولتی مهم افغانستان و در تمام قضایای سرنوشت ساز این خاک در داخل و روابط بیرونی همراه و همکارم بود. درک ما از اوضاع یکی بود، تحلیل ما از اوضاع یکی بود و من دوست عزیز و برادر خود را از دست دادم." -- شما می‌توانید صحبت‌های کامل رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تشییع جنازه آقای فهیم را به صورت کامل اینجا بشنوید: -- More, BBC, http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140311_zs_fahim_funeral_live_page.shtml

0 Comments:

Post a Comment

<< Home