Saturday, March 15, 2014

حامد کرزى: افغانستان تسليم هيچ کشورى نشده و نخواهد شد --- شهرکابل (پژواک،٢٤ حوت ٩٢): رئيس جمهور کرزى، به کشور هاى خارجى هشدار داد که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند و در پيامى به پاکستان گفت که افغانستان، تسليم هيچ کشورى نشده و نخواهد شد. حامد کرزى رئيس جمهور که امروز در افتتاح سال چهارم دورۀ شانزدهم تقنينى شوراى ملى صحبت مى کرد، اظهار اميدوارى نمود که انتخابات ١٦ حمل ١٣٩٣ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به شکل آزاد و شفاف و در فضاى امن برگزار گردد. وى افزود: "برگزارى انتخابات آزاد، در صورتى ممکن است که در روند انتخابات کشور ما مداخله صورت نگيرد، يکبار ديگر بلکه چندين بار مى خواهم تکرار کنم پيام خود را به خارجيان که رئيس جمهور آينده کشور در نتيجۀ ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب مى شود، هشدار مى دهم که از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دورى بجويند که به خير شان است." -- موصوف به تاکيد گفت که حکومت در انتخابات مداخله نمى کند و کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى، بي طرف است و بايد بي طرفانه عمل کنند. رئيس جمهور، از رسانه ها نيز خواست تا در پوشش قراردادن برنامه هاى انتخاباتى، بي طرفى کامل را حفظ کنند. کرزى گفت که از رئيس جمهور آينده کشور که به اساس آراى مردم انتخاب مى شود، به حيث يک شهروند حمايت خواهد کرد. وى افزود که دولت افغانستان در ١٢ سال گذشته، دستاورد هاى چشمگيرى در بخش آزادى بيان، قانونگزارى، بهبود وضعيت اقتصادى، احقاق حقوق زنان، تعليم و تحصيل، روابط بين المللى، حاکميت ملى، تامين وحدت ملى، پيشبرد پروسه صلح و...، داشته است. حامد کرزى، از رئيس جمهور آيندۀ کشور خواست که به حفظ اين دستاوردها و پيشرفت هاى بيشتر در تمام اين عرصه ها توجه بيشتر داشته باشد. وى تامين وحدت ملى و صلح در کشور را از اولويت هاى مهم کارى ١٢ سال گذشتۀ حکومت عنوان کرد و گفت که حکومت آينده نيز بايد به اين موارد که از آرمان هاى مردم افغانستان است، بيشتر و بيشتر توجه کند. رئيس جمهور گفت که مردم افغانستان، از حدود ٣٥ سال به اين طرف از نبود تامين صلح رنج مى برند و در اين مدت، صد ها هزار افغان کشته و زخمى شده اند. --- حامد کرزى افزود: زمانى در هر دو کشور صلح تامين شده مى تواند که به حاکميت و استقلال يکديگر احترام بگذارند و در مبارزه با دهشت افگنى، همکارى صادقانه داشته باشند. وى علاوه کرد: "پيام من به بزرگان پاکستان اين است که از حمله شوروى تا امروز در افغانستان کوشش بر اين شده که افغانستان مطيع باشد براى پاکستان و افغانستانى باشد که زير اثر سياست پاکستان باشد، بزرگان پاکستان ديدند که اين ممکن نيست؛ افغانستان که تسليم شوروى انگليس و امريکا نشد، تسليم هيچ کشور ديگرى نمى شود." وى افزود که افغانستان با پاکستان دوستى مى خواهد. کرزى علاوه کرد که ايالات متحده امريکا و پاکستان مى توانند در تامين صلح در افغانستان کمک کنند، زيرا رهبرى طالبان مسلح در فضاى امن در پاکستان به سر مى برد و حمايت مى شود. -- هم چنان رئيس جمهور گفت: "ايالات متحده امریکا مى تواند که در روند صلح در افغانستان کمک کند و کمک موثر کند و من بار ها گفته ام که دو راه وجود دارد يا بايد با تروريزيم در همانجايى مبارزه صورت گيرد که از همانجا منبع مى گيرد و يا اينکه به حمايت و تمويل حاميان تروريزم پايان داده شود و نبايد حاميان تروريزم پاداش ببينند." حامد کرزى يک بار ديگر تاکيد کرد که اگر امريکا مى خواهد با افغانستان پيمان امنيتى امضا کند و در افغانستان پايگاه داشته باشد، بايد براى تامين صلح در افغانستان تلاش هاى صادقانه نماید. -- روى سند پيمان امنيتى ميان افغانستان و امريکا، حدود يک سال بحث ها صورت گرفت و سرانجام لویه جرگۀ مشورتی که در اواخر ماه عقرب سال روان در کابل تدوير يافت، ضمن ارايه برخى پيشنهادات، از رييس جمهور حامد کرزى خواست تا اين سند را امضا کند. اما حامد کرزى در ختم لويه جرگه، ضمن تاکيد بر برگزارى شفاف انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سال آينده گفت: تا زمانى که مذاکرات صلح با مخالفين مسلح عملاً آغاز نشود و عمليات نيروهاى خارجى بر منازل مسکونى خاتمه نيابد، اين سند را امضا نمى کند. رئيس جمهور در مراسم افتتاح شوراى ملى گفت که نيروهاى امنيتى افغان، براى دفاع از استقلال کشور قربانى داده که قابل قدر مى باشد. --- موصوف گفت که با کودتاى حزب دموکراتيک خلق در افغانستان (سال ١٣٥٧) نقض حقوق شهروندى توسط دستگاه حکومتى آغاز شد، دستگيرى هاى وسيع، عدم مصوونيت در خانه و زندگى روزمره به امر عادى تبديل گرديد. وى افزود: "تاکيد من به نيرو هاى امنيتى افغانستان هميشه اين بوده است که در انجام وظايف شان، بايد خدمت به مردم و رعايت حقوق بشرى و شهروندى اساس کار شان باشد؛ هيچ کس نبايد بدون حکم قانون زندانى شود." موصوف علاوه کرد که اين يکى از مسايل مهم ملى مى باشد و نبايد هيچ فرد افغان، در اضطراب زندگى کند. --- کرزى در ادامه گفت: "هيچ گاهى هيچ مامور دولت چه در دستگاه هاى امنيتى ما و يا دستگاه ديگر دولت ما، اين توان را نداشته باشد که براى اغراض شخصى يا اهداف ديگر شخصى، به خانه کسى رفته بتواند و کسى را بندى، گرفتار و يا تعقيب کرده بتواند، هنوز به اين آرزوى خود به طور کامل نرسيديم." وى از حکومت آينده و شوراى ملى خواست که در اين قسمت توجه جدى داشته باشد. هم چنان موصوف افزود که حکومت در ١٢ سال گذشته در بخش پروژه هاى زيربنايى چون اعمار بندها و استخراج معادن، کارهايى را انجام داده، اما کشور هاى تمويل کننده در اين راستا علاقمندى نداشته اند. حامد کرزى از حکومت آينده کشور خواست تا به تجهيز و تقويه نيرو هاى امنيتى افغان و هم چنان پروژه زيربنايى، توجه بيشتر داشته باشد. - More, at: http://www.pajhwok.com/en/2014/03/15/karzai-promises-transparent-elections

0 Comments:

Post a Comment

<< Home