Sunday, November 24, 2013

متن کامل سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در محفل اختتامیه لویه جرگه مشورتی --- خوب، بزرگهای عزیز! من در بیانیه افتتاحیۀ ام به شما معزیزین کشور عرض کردم که مردم افغانستان با جهان دوستی می خواهند که ما در دوستی با جهان، ترقی خود را می بینیم و در استقلالیت عزت خود را می بینیم و عرض کردم که برای امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا اگر جرگه موافقت کرد و ولسی جرگه تصویب کرد مراحل تطبیق را در نظر بگیریم، مراحل تطبیق برای ایجاد امن و صلح در افغانستان و برگزاری انتخابات شفاف. خوشحال هستم که شما بزرگان عزیز مسئله امنیت و صلح را در قرارداد تان در نظر گرفتید، ولی اما صلح چه وقت؟ و امنیت چه وقت؟ امنیت امروز بعد از فیصله ای شما یا امنیت ده سال یا پانزده سال بعد؟ -- امنیت امروز، به این معنا که سر از امروز که جرگه افغانستان به امریکا اظهار دوستی کرد سپردن پایگاه به امریکا کار مفت و آسان از لحاظ عاطفی و از لحاظ عقلی برای ما نبوده که به یک کشور خارجی پایگاه بدهیم بسیار سر ما سخت تمام می شود، به خدا اگر غیرت ما قبول کند ولی مجبوریت داریم از دست حالات سی سال پیش ما و از دسیسه های خارجی، از هر گونه اش، پس زمانیکه ما اینها را پایگاه می دهیم به خاک ما، امنیت ما شرط اول ماست و از امروز است. به این معنا که امریکا سر از همین لحظه دیگر در خانه های ما عملیات کرده نمی تواند. سر از همین لحظه دیگر در خانه مردم افغانستان نه شب و نه روز برای عملیات رفته نمی تواند. همین منظورتان است یا نی؟ -- این قرارداد به همین است که امنیت وطن ما جور باشد صلح افغانستان، من خدمت شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول بدست امریکا، در قدم دوم بدست پاکستان است و این ثابت است پیش من مطلق ثابت است، پیش من یک عالم دلایل دارم یک عالم دلیل اثبات دارم، --- برای افتتاح دفتر قطر برای طالبان که ما مخالف بودیم، دولت افغانستان، ما مخالف بودیم چون شک داشتیم از ابتدا که این دفتر هدف دیگری دارد، که این دفتر برای اینست که یک جمهوری اسلامی افغانستان باشد و در اینجا باز یک امارت اسلامی افغانستان جور کنند، ما یکی آنرا میخواهیم، چی این باشد یا آن ، برای ما فرق ندارد مقصد یک افغانستان باشد و یک حکومت داشته باشد. -- بحث کردیم یکسال کامل با امریکا، روزیکه دفتر قطر باز میشد، یکروز پیش از آن، چندین روز قبل از آن با دولت امریکا صحبت کردیم که برای ما یک خط اطمینانیه بیاید که دفتر قطر یک دولت علیعهده به افغانستان نمیشود و یک سفارت یک دولت علیعهده به افغانستان نمی شود، آنها مهربانی کردند برای ما خط روان کردند، و چیزهاییرا که ما در این خط از آنها خواسته بودیم برای ما نوشتند، من یک قسمت آنرا برایتان میخوانم: -- به امضای رییس جمهور محترم امریکا، به من نوشت که ما به همرای حکومت افغانستان کاملاً هم عقیده هستیم که دفتریکه در قطر برای طالبان باز میشود، صرف به هدف مذاکره با شورای عالی صلح افغانستان بوده و در مورد همین اصل با دولت قطر به تماس هستیم و ضمانت هایی میگیریم تا اصولی را که ما و شما با هم وضع کردیم و افغانستان خواهش کرده تطبیق شود، به این معنی که این دفتر نه سفارت است، نه امارت است، نه حکومت است و نه حاکمیت. -- ولی دیدیم که در افتتاح اش بیرق امارت اسلامی را بلند کردند و لوحه امارت اسلامی را زدند، اگر این سند پیش ما نمی بود، ما باخته بودیم، چون این سند را قبل از قبل گرفته بودیم، ما اعلان کردیم که قبول نداریم، هر چی اینها کوشش کردند که یک دو روز معطل کنید ما پس میائیم، اما گفتیم نخیر! دور کنید! و در جریانیکه به این دفتر مذاکره میکردیم بارها مستقیم و غیر مستقیم برای ما از جانب مختلف خارجی پیشنهاد شد که اگر شما به طالبان یک گوشه افغانستان را بسپارید، یک ولسوالی را یا دو ولسوالی را، ما گفتیم ابداً، خوش آمدند در حکومت مرکزی شریک شوند، وزیر شوند، رییس جمهور شوند، رییس شورا شوند، وکیل شوند، همه اش را بگیرند ولی گوشه اش را داده نمی توانیم. -- همه اش را بگیرند ولی گوشه اش را داده نمی توانیم و با نماینده ها و آنهاییکه با برادر های ما طالبها به تماس بودند، تماس گرفتند، مولوی صاحب ضعیف را خواستم پیش خود، همرایش نشستم و گفتم برادر همینطور آوازه شنیدیم و همینطور پیشنهادات مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد، آیا برای شما هم همینطور پیشنهاداتی شده یا نشده؟ گفتم شما چی میگین؟ گفت ما رد میکنیم. گفتم آفرین! احوال بده به طالب های تان، به کلان های تان که فریب نخورند، پس اعلامیه دادند طالبان که ما این فریب را نمی خوریم و افغانستان واحد را میخواهیم، به آن حرف خود باید ایستاد باشند. -- دوی ویل، چې موږ ته استثنأ قایل شی! که زموږ څوک و نیول شي یا اختطاف شي نو بیا موږ ورشو، سره جوړ نه شولو. چې سره جوړ نه شولو ما د امریکې سفیر ته وویل ،چې تاسو څه عجله لرۍ، ولې عجله لرۍ، چې دا قرارداد حتماً له موږسره امضأ شي. ولې پنځه میاشتې منتظر کیږۍ نه؟ نوی حکومت راځي هغه به پنځه کاله عمر ولري هغه سره ولې قرار داد نه امضأ کوۍ؟ ویل یې نه دا انتظار نه شو کولی، ماویل ولې یې نشۍ کولی؟ پنځه میاشتې څه دي ۱۲ کاله دلته وۍ پنځه میاشتې انتظار نشۍ کولی؟ -- هغوی ویل نه موږ خپل پروګرام لرو او د دې امکان شته، چې د اول رونډ تر انتخاباتو وروسته دغه انتخابات دوهم رونډ ته پنځه شپږ میاشتې وځنډیږي، دلته زه ورخطا شوم، چې دوهم رونډ، ولې پنځه شپږ میاشتې وځنډیږي؟ ذهن مې فوراً ولاړ تیرو ریاست جمهوري انتخاباتوته چې هغه چل زموږ سره وشو. -- اول مو انتخابات وکړه بندنامه یې کړل، رسوا یې کړل او معاملې یې را سره شروع کړې، چې دا راسره ومنه یا دا راسره ومنه، لودین صاحب نه پوهیږم ،چې دلته ناست دی که نه!؟ او نجفي صاحب نه پوهیږم ،چې ناست دی که نه!؟ -- چې د امریکې خارجه وزیر صاحب دی جان کیري صاحب، ډیرپوه سړی دی، دلته یې را ته وویل، چې ته له دغو انتخاباتو څخه تیر شه دوهم رونډ ته به ولاړ شو. ما ورسره و منله ،چې سمه ده دا انتخابات نور زموږ د دې ملت په درد نه خوري، چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې زه راهم شم دا ملت یې نه مني چون دا بدنامه شول، دوهم رونډ د انتخاباتو ته ځو. -- لودین صاحب غږ راباندې وکړ،چې رییس صاحب مې منه دوهم رونډ نه کوي. ما ویل نه کوي یي هغه لاس پورته کړ جان کیري صاحب، چې حتماً یې کوو قسم یې یاد کړ. خو دوهم رونډ انتخابات و نه شول. هلته ما اووه کاله حکومت کړی ؤ یوه سلسله مې درلودله یو دولت مې درلوده یو شناخت مې د افغانستان په ټولنه کې درلود نو د افغانستان حالات ثابت پاتې شول. -- که بیاهم په آینده کې اول رونډ د انتخاباتو وشي او دوهم رونډ ونشي او پنځه میاشتې یې معطله کړي، زما او زما د معاون صاحبانو وخت به هم پوره شوی وي مشروعیت به د حکومتدارې نور نه لرو نوی رییس جمهوربه راغلی نه وي او افغانستان به بې حکومته پاتې وي. -- متوجه هستید همراه ما من گفتم که انتخابات شفاف شود، از آن مجلس مه ترسیدم که ای قسم برایم گفتند، نکند که خدا ناخواسته همان طور شود که روند اول انتخابات ما صورت بگیرید، دو کاندید برایند باز معطل شده برود و معطل شده برود، هر دو کاندید هم خود را برنده بگویند و انتخابات ما نشود. -- پس ما از جامعه جهانی تعهد میخواهیم که قسمیکه قانون اساسی افغانستان گفته، با شدن روند اول انتخابات، اگر در روند اول انتخابات نتیجه نگرفتیم، رئیس جمهور تعیین نشد، دو نفر بیرون آمدند کمتر از 50 فیصد، ولی اول بودند طبق قانون در خلال مدت دو هفته باید انتخابات دیگر دایر شود، چرا پنج ماه، چرا شش ماه، چرا چهار ماه، ترتیبات بگیرند از همین حالی بکنند انتخابات را، پس ما انتخابات خود را به موقع میخواهیم و انتخابات دوم را در ظرف دو هفته میخواهیم تا که راه معامله گری بند شود. - More, president.gov.af

0 Comments:

Post a Comment

<< Home