Saturday, December 24, 2011

رئیس جمهور آلمان: در آلمان جایی برای نژادپرستی وجود ندارد

کریستیان وولف در سخنرانی خود به مناسبت عید میلاد مسیح از مردم کشورش به خاطر یاری همه‌سویه به آسیب‌دیدگان فجایع طبیعی و غیرطبیعی در جهان تمجید کرد. وی این سخنرانی را در مقر ریاست جمهوری آلمان، "کاخ بلوو"، ایراد کرد. - رئیس جمهور آلمان: در آلمان جایی برای نژادپرستی وجود ندارد
German president calls for end to racism
سال ۲۰۱۱ بر زنان جهان چگونه گذشت؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home