Tuesday, October 10, 2017

DW - تشریح کوتاه ماده‌های کلیدی قانون اساسی آلمان

مرز طنز تا کجاست؟ آیا دختران می‌توانند در مکتب چادر بپوشند؟ انتخابات پارلمان آلمان فدرال چگونه برگزار می‌شود؟ همه این موارد را قانون اساسی آلمان تعریف می‌کند. ما در این ویدیوها مهم‌ترین مواد قانون اساسی را تشریح می‌کنیم.

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان فدرال از حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) در ماه اپریل با اظهارات خود بحث جدیدی را در مورد «قواعد اصلی فرهنگ آلمانی» (Leitkultur) برانگیخت. آلمان بر چه مبنائی استوار است؟ کدام قواعد و ارزش‌ها زندگی باهمی را در جمهوری فدرالی آلمان تعریف می‌کنند؟ پاسخ این سوال و سوال‌های مشابه را قانون اساسی آلمان می‌دهد. قانونی که امروز ۲۳ می ۶۸ ساله شد. - Read More

تشریح کوتاه ماده‌های کلیدی قانون اساسی آلمان | مهاجرت به اروپا | DW

0 Comments:

Post a Comment

<< Home