Sunday, February 12, 2017

رییس‌جمهور در نورستان: به هر خانه‌ای که در برف‌کوچ تخریب‌شده باشد، هشتاد هزار افغانی پول ترمیم پرداخته می‌شود - ۸صبح، کابل

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به منظور «غم‌شریکی» با خانواده‌های قربانیان و زخمیان برف‌کوچ اخیر، به ولایت نورستان رفت و در این سفر، به باشندگان این ولایت وعده سپرد که برای هر خانواده‌ای که خانه‌شان در برف‌کوچ تخریب شده باشد، هشتاد هزار افغانی پول ترمیم داده می‌شود.

رییس‌جمهور گفت: «به همه‌ی خانواده‌های زیان‌دیده و به هر خانواده‌ای که خانه‌اش ویران شده باشد، به خاطر ترمیم خانه‌های‌شان هشتاد هزار افغانی کمک می‌شود.»

ارگ در خبرنامه‌ای نوشته‌است: «رییس‌جمهور با هیأتی، به خاطر دیدار و غم‌شریکی با خانواده‌های زیان‌دیده برف‌کوچ اخیر به روستای «افسه» ولسولی برگمتال ولایت نورستان سفر کرده است.»

رییس جمهور در نورستان گفت که در هر شرایط، رسیدگی به مردم، وظیفه‌‌اش هست. او گفت: «تمامی افغان‌ها از جمله باشندگان نورستان با دیگر افغان‌ها حق مساوی دارند.»

رییس‌جمهور گفت که جاده‌های نورستان قیر می‌شود و مسوولیت وی است که به ده ولایت محروم، از جمله نورستان توجه کند.

در جریان برف‌کوچ در روستای «افسه» ولسوالی برگمتال ولایت نورستان، به روز دوشنبه همین هفته، نزدیک به ۵۰ تن جان باختند و بیش از ۱۸ تن دیگر زخمی شدند. - Read More

رییس‌جمهور در نورستان: به هر خانه‌ای که در برف‌کوچ تخریب‌شده باشد ..


0 Comments:

Post a Comment

<< Home