Sunday, February 05, 2017

یک قریه در نورستان زیر برفکوچ شده است

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، در مصاحبه ای با صدای امریکا گفت که تا حال حدود ۵۰ جسد و ۲۲ زخمی از زیر برف بیرون آورده شده است. زنان و کودکان در میان قربانیان این برف باری است.

به گفتۀ والی نورستان، قریه حفصی که در آن ۷۰ خانواده زندگی می کردند، به صورت کامل زیر برفکوچ شده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید، برفباری شدید سه روز گذشته، ۵۴ قربانی گرفته است.

به گفتۀ والی نورستان، مسیر راه به این قریه به دلیل برف باری شدید، کاملاً مسدود شده و مردم که در نزدیکی قریۀ حفصی ولسوالی برگ متال زندگی می کنند، نمی توانند به سادگی به منطقه بروند و مردم آسیب دیده را کمک کنند.

آقای عبدالقیوم همچنین افزود که احتمالاً شماری تلفات افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاد مردم در زیر برف گیر مانده اند.

علاوه بر ولایت نورستان، ادامۀ برف باری ها در سایر ولایت افغانستان نیز موجب ده ها کشته و زخمی شده است. محمدعمر محمدی رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به صدای امریکا گفت، در جریان برفباری‌ها سه روز گذشته، ده‌ها تن کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی شده اند. - Read More

یک قریه در نورستان زیر برفکوچ شده است - صدای امریکا


افغانستان کې د واورې وروستیو اورښتونو ۵۴ کسان مړه کړي 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home