Saturday, September 03, 2016

قاچاقبران نیم میلیون کودک را به اروپا انتقال داده اند - Deutsche Welle

یونیسف یا صندوق کمک ملل متحد برای کودکان امروز جمعه در ژینو گزارش داد که باند های جنایت پیشه از سال 2015 به این سو دست کم نیم میلیون کودک مهاجر را قبل از همه از افغانستان، سوریه و عراق به اروپا قاچاق کرده اند.
براساس گزارش یونیسف یا صندوق کمک ملل متحد برای کودکان در میان این کودکان، حدود 100 هزار پسر و دختر بدون والدین یا بزرگسالان همراه بوده اند. این کودکان در راه های خطرناک از کشور های بحرانی مانند افغانستان، سوریه و عراق، با خطر های سوء استفاده جنسی و خشونت مواجه بوده اند.

یونیسف از دولت هایی که در مسیر این راه پرخطر مهاجرت قرار دارند، تقاضا کرده است که از کودکان به صورت بهتر حفاظت کنند و در مورد آسایش و راحتی آنها از کمک های انسانی دریغ نکنند. مثلاً باید در ایتالیا و یونان امکانات مشاوره های حقوقی و کمک برای کودکان و همراهان آنها فراهم آید.

بعد از مسدود شدن راه بالقان توسط بسیاری از کشور های اروپایی، باند های قاچاقبران انسان، مهاجرین را از راه های دیگر به اروپا می آورند. یونیسف می گوید که مهاجرین حالا از راه هایی قاچاق می شوند که قاعدتاً قاچاقبران اسلحه و مواد مخدر از این راه ها استفاده می کنند.

براساس گزارش یونیسف، باند های جنایت پیشه که فعالیت های شان را بر قاچاق انسان ها متمرکز کرده اند، در سرتاسر جهان سالانه از این راه پنج تا شش میلیارد دالر امریکایی به دست می آورند. - Read More

Search Results

0 Comments:

Post a Comment

<< Home