Sunday, July 17, 2016

کشف بزرگترین زمرد جهان در بدخشان - عکس

بزرگترین زمرد کبود جهان در بدخشان کشف شده است.

از قیمت نجومی این سنگ نمی توان چیزی گفت به طوری که کارشناسان معتقدند ارزشمندی این زمرد کبود به اندازه ای است که 
می توان یک کشور را با آن خریداری کرد.

تاکنون هیچ خبر رسمی درمورد این گوهر گرانبها در رسانه های داخلی منتشر نشده است و این خطری است برای این سرمایه ملی عظیم که به دست گروه های مافیایی دولتی به تاراج خواهد رفت.

  کشف بزرگترین زمرد جهان در بدخشان(عکس) - Read More

0 Comments:

Post a Comment

<< Home