Wednesday, July 06, 2016

اختلافات شدید میان سران شورای عالی صلح

طلوع‌نیوز به سندهایی دست یافته است که از اختلافات سخت میان سران شورای عالی صلح پرده برمی‌دارند.
این سندها نشان می‌دهند که پیر سید احمد گیلانی، پس از گماشته شدن به ریاست شورای عالی صلح، بیشتر به فکر تأمین امنیت خانه خودش بوده است تا در اندیشه کاری دگر!

چنان‌که آقای گیلانی، شصت کارمند تازه امنیتی را بر نگهبانان خانه‌اش افزوده است و حقوق سالانه این کارمندان، به بیش از هژده میلیون افغانی می‌رسد.

این‌وضع، باعث شده است که شش کارمند بلندپایه شورای عالی صلح استعغا بدهند.

در بخش دیگری از این سندها، دیده می شود که کارمندان امنیتی پیر سید احمد گیلانی رییس شورای عالی صلح، از سی تن به نود تن افزایش یافت‌اند و نیز ده‌ها جنگ افزار سبک و سنگین با موانع سمنتی و غرفه‌های زرهی، برای تأمین امنیت خانه آقای گیلانی درنظر گرفته شده‌اند.

بر بنیاد این سندها، حقوق یک‌ساله شصت افسر تازه‌یی که بر کارمندان امنیتی پیر سید احمد گیلانی افزوده شده‌اند، به بیش از هژده میلیون و پنج‌صد هزار افغانی می‌رسد.

شورای عالی صلح، در این باره چیزی نمی‌گوید و با خود آقای گیلانی هم، تماسی برقرار نشد.  - Read More 

اختلافات شدید میان سران شورای عالی صلح

محور: اختلافات شدید میان سران شورای عالی صلح 


0 Comments:

Post a Comment

<< Home