Wednesday, June 15, 2016

گفتگو با حامد کرزی در مورد کشتار اورلاندو - BBC

به محض اینکه اطلاعاتی درباره پیشینه و سابقه خانوادگی عمر متین منتشر شد، حرف از این به میان آمد که او در خانواده ای مسلمان و افغان متولد شده و احتمالا به همین دلیل هم زمینه هایی وجود داشته که او به افراط گرایی کشیده شود. حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان که در روز حادثه خود در آمریکا بوده است. بی بی سی فارسی از او پرسیده که چه حسی داشته وقتی که شنیده عامل این حمله، با افغانستان پیوندی داشته است. - Read More

0 Comments:

Post a Comment

<< Home