Sunday, October 19, 2014

'۶۲ میلیارد دلار'؛ جزئیات کمکهای آمریکا به ارتش و پلیس افغانستان - دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارشی نوشته که آمریکا از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده است. -- براساس این گزارش، این مبلغ بخشی از هزینه ۱۰۴ میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی افغانستان در این مدت است که آمارش پیشتر بدون جزئیات منتشر شده بود. -- حالا سیگار گزارش داده که این ۶۱.۷۷ میلیارد دلار برای تجهیز، تدارکات، خدمات، آموزش و همچنین تسهیلات و تعمیر، نوسازی و ساخت و ساز زیرساختهای امنیتی افغانستان هزینه شده است. -- براساس این گزارش که به کنگره آمریکا ارائه شده، ۳۰.۵۹ میلیارد دلار دیگر به حکومتداری و توسعه، ۸.۹۱ میلیارد دلار به امور غیرنظامی و ۲.۸۴ میلیارد دلار دیگر به امور بشردوستانه اختصاص داده شده است. -- دفتر بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان نوشته که از ۴۸.۲۳ میلیارد دلاری که به نیروهای امنیتی افغانستان پرداخت شده، ۳۱.۹۳ میلیارد آن به ارتش و ۱۵.۹۴ میلیارد دیگر به پلیس این کشور پرداخته شده است. -- جان ساپکو سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش نوشته از مبلغی که به ارتش افغانستان پرداخت شده، حدود ۱۲.۲۶ میلیارد آن به امور مراقبت و نگهداری و بیش از یازده میلیارد دیگر به تجهیزات و حمل و نقل ۱۹۵ هزار نفر عضو ارتش هزینه شده است. -- همچنین براساس این گزارش، ۱۸۷ هزار پرسنل پلیس افغانستان نزدیک شش میلیارد دلار را در این مدت به مراقبت و نگهداری و بیش از سه و نیم میلیارد را در بخش تجهیزات و حمل و نقل و نزدیک به سه و نیم میلیارد دیگر را در بخش آموزش هزینه کرده‌اند. -- در گزارش سیگار همچنین آمده که سالانه دهها میلیون دلار در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید تجهیزات غیراستاندارد شده است. -- پیشتر دفتر آقای ساپکو گزارش کرده بود که ۱۶ هواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش افغانستان به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار، اوراق شده و به مبلغ ۳۲ هزار دلار فروخته شده است. -- این در حالی است که سایر قدرتهای بزرگ جهان هم کمک‌های زیادی را در اختیار ارتش و پلیس افغانستان قرار داده که آمار دقیق آنها در دست نیست. -- این در حالی است که سایر قدرتهای بزرگ جهان هم کمک‌های زیادی را در اختیار ارتش و پلیس افغانستان قرار داده که آمار دقیق آنها در دست نیست. --- اخیراً یک روزنامه چاپ کابل نظرسنجی انجام داد که ۴۶ درصد مصاحبه‌شوندگان از رئیس جمهوری کشور خواستند که تامین امنیت را در صدر اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهد. - BBC, http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141012_k02-usa-aid-ansf-sigar

0 Comments:

Post a Comment

<< Home