Wednesday, October 29, 2014

باختر -- نکات مهم سخنرانی رئیس جمهور احمدزی در پوهنتون شینهوای شهر بیجینگ --- دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح روز ۴شنبه به وقت محلی در پوهنتون شینهوای شهر بیجینگ سخنرانی کرد. -- به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این سخنرانی که تحت عنوان "یکپارچگی آیندۀ قارۀ آسیا و نقش راه ابریشم در آن" انجام شد، رئیس جمهور احمدزی در مورد اهمیت روابط افغانستان و چین، احیای راه ابریشم و نقش افغانستان در آن، تهدیدات مشترک امنیتی و همکاری چین در پلان ملی زیربنایی افغانستان، صحبت کرد. -- رئیس جمهور گفت: چین همکار استراتیژیک افغانستان است و ما خواستار گسترش و تعمیق مناسبات میان افغانستان و چین هستیم. -- رئیس جمهور افزود: قرن ۲۱ زمانی خواهد بود که آسیا در مجموع و بصورت مشخص چین و هند دو قدرت جهانی بین قرن ۱۶ و ۱۸ دوباره به مرکز اقتصاد جهان مبدل گردند و این خیلی امکان دارد که در ۲۰ سال آینده ۴۰ در صد اقتصاد جهان توسط چین و هند تولید شود. -- وی گفت: جنوب آسیا یکی از کمترین منطقه منسجم جهان است اما انسجام داخلی آسیای شرقی با پیوند ها و تجارت میان کشور ها گسترش یافته است. -- رئیس جمهور چین را به یک ورکشاپ بین المللی تشبیه نمود که نیازمند مواد خام مانند مس، آهن، زغال وغیره می باشد که بدون داشتن این مواد خام، کار ورکشاپ و رشد منطقه هر دو به تأخیر مواجه خواهد شد. بناً ما باید بصورت مشترک کار کنیم تا شاهد آن باشیم که رشد چین نه تنها باعث رشد پایدار آن کشور گردد، بلکه رشد تمام منطقه را نیز سبب شود. -- دکتور محمد اشرف غنی احمدزی گفت که تعداد زیادی از نفوس آسیا در فقر زنده گی می کنند. -- وی همچنان گفت: منابع آبی افغانستان نه تنها برای ما از ارزش حیاتی برخوردار اند بلکه این منابع برای منطقه نیز حایز اهمیت زیاد می باشد، ما در نظر داریم که افغانستان به مرکز تجارت انرژی برق مبدل گردد، و این برق وسیله ای خواهد بود برای تغییر و نقطۀ اتصال منطقه ما نیز خواهد شد. -- رئیس جمهور تاکید کرد که یکپارچگی آسیا بر علیه جهانی شدن نیست بلکه تبدیل کردن آسیا به یک مرکز همکاری ها می باشد. -- رئیس جمهور با اشاره بر موقعیت مهم افغانستان در پیوند کشور های منطقه و جهان گفت: افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد و نقطه اتصال چهار منطقه مهم آسیا را تشکیل میدهد. -- دکتور اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرد که افغانستان ظرفیت این را دارد که در ۱۰ سال آینده به بزرگترین کشور صادر کننده مس و آهن مبدل شود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home