Monday, October 13, 2014

رئیس جمهور احمدزی در جستجوی افراد ماهر و متخصص برای کابینه میباشد --- رئیس جمهوراحمدزی در جستجوی افراد ماهر و متخصص برای کابینه و ریاست های مختلف میباشد. این موضوع را دفتر ریاست جمهوری به روز جمعه بیان نمود. منبع افزوده است که داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با شماری از مسئولین و نماینده گان رسانه ها دیدار کرد. در این دیدار مسئولین و نماینده گان رسانه ها اقدامات انجام شده در ده روز گذشته توسط رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی را از نگاه تاریخی بی مثال دانسته و از آن حمایت شانرا اعلام کردند. منبع علاوه کرد، آنان به رئیس جمهور اطمینان دادند که در قسمت انعکاس مشکلات مردم و ایجاد رابطه میان مردم و دولت مانند یک پل ارتباطی نقش ایفا خواهند کرد و از هیچگونه همکاری با حکومت جدید دریغ نخواهند ورزید. -- در این دیدار داکتر اشرف غنی احمدزی با اشاره به کار های انجام شده توسط حکومت جدید گفت که بالای تشکیل کابینه جدید کار می کند تا در راس وزارت خانه ها و ادارات مستقل اشخاص قوی و کار آزموده را بگمارد. وی تاکید کرد که نمی خواهد اشخاص ضعیف را در وزارت ها و ادارات تعیین نماید. رئیس جمهور با اشاره بر مشکلات کشور، رسالت رسانه ها را در زمینه رسانیدن صدای مردم به حکومت مهم و ارزشمند خوانده، اطمینان داد که برای نهادینه کردن آزادی بیان در کشور و حمایت از خبرنگاران، گام های اساسی خواهد برداشت. -- داکتر اشرف غنی احمدزی ایجاد و گسترش ژورنالیزم تحقیقی را در راستای فشار بالای حکومت جهت بهتر شدن امور و بررسی واقعیت ها، یک نیاز مهم دانست و از مسئولین رسانه ها و خبرنگاران خواست که در زمینهء بهتر شدن امور با حکومت خویش همکاری نمایند. در این دیدار رئیس جمهور در مورد اوضاع جاری کشور با نماینده گان رسانه های خارجی نیز صحبت کرد. -- صدای آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home