Thursday, September 11, 2014

کرزی به اقامتگاه تقاعدی اش در کنار ارگ نمی رود --- حامد کرزی تصمیم گرفته است به اقامتگاه پرهزینه ای که به طور خاص برای دوران تقاعدی قریب الوقوع اش ساخته شده است، نقل مکان نکند. او گفته است که این خانه بسیار بزرگ است و به جای آن به یک خانه نسبتاً معمولی کوچ کشی می کند. -- قرار بود که کرزی در این ساختمان کاملاً جدید که در کنار ارگ است سکونت کند. این امر موجب بروز شایعاتی شد که گویا او به این ترتیب تصمیم دارد، پس از پایان دوران کارش، نقش فعالی در سیاست های کشور بازی کند. اما او نظرش را تغیر داد و دستور داد تا این جایداد که برای مهمانخانه رسمی مناسب است، برای شخصیت های مهم خارجی و یا بازدید کنندگانی اختصاص داده شود که برای ملاقات با رئیس جمهور آینده به کابل سفر می کنند. چنین اظهاری از جانب کرزی هنگامی صورت می گیرد که دو جانشین بالقوه وی که بیشترین آرا را در انتخابات 14 جون به دست آورده اند، درگیر اتهاماتی دایر بر تقلب گسترده در انتخابات می باشند. -- ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به فرانس پرس گفته است: «این خانه که قرار بود برای رئیس جمهور بازنشسته ساخته شود، می بایست امروز افتتاح می شد. اما رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفته است که در این اقامتگاه زندگی نکند. این اقامتگاه بسیار بزرگ است و رئیس جمهور گفته است که بهتر است برای مهمانخانه حکومتی باشد.» -- فیضی گفته است که «نظر رئیس جمهور در این اواخر تغیر نخورده است. چندین هفته پیش او از این پروژه دیدار کرد و گفت که بالاتر از سطح زندگی مردم عادی افغانستان است و بنا براین نباید اقامتگاه آینده اش باشد. او یک خانه معمولی نوع افغانی در کابل خواهد داشت. این خانه نوساخت نیست و مردم به زودی خواهند دانست که دقیقاً این خانه درکجا هست.» -- کرزی که 56 سال دارد، بار و بنه اش را بسته است و از هفته ها به این سو آماده رفتن از ارگ ریاست جمهوری است که از سرنگونی رژیم طالبان به این سو در آنجا زندگی می کند. او مکرراً از اشرف غنی و عبدالله عبدالله رقبای انتخاباتی تقاضا کرده است که تا به بن بستی پایان بدهند که طالبان را تقویت، اقتصاد شکنند را تضعیف و کمک نظامی و اقتصادی مهم را به خطر می اندازد. -- فیضی در حالی که گفت خانه جدید کرزی صرف «چند اتاق معدود خواب» دارد، درعین زمان افزود که «رئیس جمهور همین که نتیجه انتخابات اعلام شود و رئیس جمهور جدید معرفی شود، ارگ ریاست جمهوری را ترک می کند.» -- با وجود این شکسته نفسی، همینکه کرزی همراه با همسرش خانم زینت و سه فرزندش که یکی از آن ها امسال تازه به دنیا آمده است، بخواهد به خانه نوی بروند، تدابیر امنیتی اکیدی برای حفاظت آن ها انتظار برده می شود. - دویچه ویلی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home