Saturday, May 10, 2014

مهاجر افغان در امواج پر تلاطم بحر شعر می خواند --- پاریس - تعجب نکنید یک تن از افغان ها برای مهاجرت به انگلستان یک کشتی کوچک ساخته و در میان امواج پر تلاطم بحر به سفر خود ادامه داده مگر توسط نیرو های بحری فرانسه نجات داده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که ˈآصف حسین گلˈ یک افغان 33 ساله که با استفاده از کشتی کوچک در آب های دریای مانش از سوی نیرو های انجمن نجات دریا منطقه ساحلی ˈکالهˈ فرانسه متوقف شده است، گفت: رهایم می کردید به راه خود ادامه می دادم. -- به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، وی که روز دوشنبه گذشته در آب های فرانسه متوقف شده است با استفاده از یک کشتی کوچک مثلث مانند می خواست به انگلستان برود. این مهاجر افغان هم چنین از یک پایه میز و یک نی ماهیگیری برای هدایت قایق کوچک خود استفاده می کرد. بادبان وی نیز از یک کمپل شفاخانه ساخته شده بود. وی در حالیکه تنها یک چمپر ورزشی به تن داشت، گفت: من از اینکه از این قایقی که خودم ساخته ام استفاده می کنم بسیار خوشحال هستم. -- این مهاجر افغان ادامه داد: در حالیکه تا زانو پاهایم در آب بود برای سرگرمی شعر می خواندم و شعر می گفتم. من به شنا آشنایی کامل دارم و خوشبختانه در این مدت نیز قایق من که 20 روز برای ساختن آن زمان گذاشتم در آب ها سرنگون نشده است. در این گزارش به مبدا حرکت این مهاجر افغان و نیز انگیزه واقعی وی اشاره نشده است. - گران افغانستان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home