Friday, April 11, 2014

روزنامه‌های کابل: چهارشنبه،۲۰ حمل --- روزنامه دولتی انیس کنکور را چالش فرا روی جوانان افغانستان خوانده و نوشت که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۲۲۵ هزار نفر در آزمون سراسری کنکور افغانستان شرکت کرده بودند که ۵۵ هزار به مراکز آموزش عالی و ۵۵ هزار دیگر نیز به مراکز آموزش نیمه عالی راه یافتند. -- این روزنامه افزوده که ۲۵ هزار نفر نیز به دانشگاه های خصوصی راه یافته‌اند. -- انیس تاکید کرده که مشکلات زیادی فراروی جوانان کشور قرار دارد که می‌توان به کمبود مواد درسی، نبود آزمایشگاه‌های مجهز و کمبود استادان دارای آموزش عالی و فنی اشاره کرد. --- روزنامه جامعه باز نیز نوشت که دانشگاه در افغانستان نزدیک به یک سده عمر دارد؛ اما دستاوردهای علمی آن در مقایسه با این پیشینه چندان در‌خور توجه نیست. دانشگاه امروز، از بسیاری جهات شباهت زیادی با دانشگاه ندارد و دچار مشکلات بنیادی است. -- این روزنامه افزوده است که در سال‌های اخیر، زیاد از اصلاح و دگرگونی نظام آموزش عالی کشور سخن گفته‌ شد، در واقعیت امر هیچ دگرگونی امیدوارکننده‌ای در این حوزه حساس و سرنوشت‌‌ساز صورت نگرفته است. -- نویسنده جامعه باز معتقد است که در قدم اول دانشگاه‌های افغانستان از حیث کادر و نیروی علمی در سطح بسیار نازلی قرار دارد. در قدم دوم متون و مواد آموزشی مشکل دیگر این دانشگاه ها است، زیرا تاکنون در دانشگاه‌های افغانستان تولید متون علمی و آموزشی نه رایج بوده است و نه ممکن. - More, BBC, at: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140409_k05_kabul_press.shtml

0 Comments:

Post a Comment

<< Home