Friday, April 18, 2014

دشمن غلط : امریکا در افغانستان از سال 2001 تا 2004 --- کارلوتا گال گزارشگر روزنامهء نیویارک تایمز که سال های طولانی را در افغانستان و پاکستان سپری کرده در مورد نقش پاکستان در جنگ افغانستان کتابی نوشته است. کارلوتا گال می گوید، در کتاب اش روی اینکه پاکستان چطور تروریزم را در افغانستان دامن زده است روشنی اندخته و در مورد مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان نیز توضیح داده است. خانم گال در مصاحبهء اختصاصی با رادیو آزادی گفت، دشمن اصلی امریکا، پاکستان است و افغانستان در جنگ در مقابل دشمن غلط قرار دارد. -- عنوان این کتاب است: دشمن غلط: امریکا در افغانستان از سال 2001 تا 2004 -- "هدف اساسی کتاب من از عنوان اش پیداست. مدت طولانی که در افغانستان کار کردم برایم روشن ساخت که جنگ تا حدی زیاد در موقعیت غلط در مقابل دشمن غلط قرار دارد. در بسیاری از ولسوالی ها و قریه های افغانستان حمله شد، بسیاری از افغانهای ملکی رنج دیدند، عساکر خارجی کشته شدند، در آنجا همه یک گپ را می گفتند و آن اینکه ریشه همهء مشکلات در پاکستان است. به نظر من، ما همه خبرنگاران میدانستیم که آشکار کردن این موضوع مهم بود و باید در مورد وضعیت مناطق مرزی صادقانه گپ زده میشد. من سفر های به آن مناطق داشتم، و با طالبان دیده ام، من با آنعده هم ملاقات کردم که در مورد دست داشتن پاکستان و استخبارات آن کشور در دامن زدن تروریزم در افغانستان توضیح میدادند. بلاخره برایم واضح شد که اسامه بن لادن آنجا بوده و در واقعیت پاکستان آنرا پنهان کرده بود. و بلاخره به این نتیجه رسیدم که باید حقایق را آشکار بسازم تا بی عدالتی موجود در این جنگ برملا شود." --- در کتاب گال در مورد اینکه حلقاتی در پاکستان چگونه دسیسه قتل آنعده رهبران افغان را که احتمالاً به پاکستان گوش نمی دادند طراحی می کردند نیز گفته شده است. داکتر محمد تقی آگاه سیاسی که کتاب خانم گال را نقد کرده می گوید، نام کتاب: دشمن غلط از سخن مشهور ریچارد هولبروک دیپلومات سابق امریکایی گرفته شده که گفته بود، "ما در موقعیت غلط بر علیه دشمن غلط می جنگیم." --- داکتر تقی در صحبت با رادیو آزادی از واشنگتن گفت، هدف هولبورک این بود که امریکا با وجود قربانی ها و مصرف زیاد در افغانستان نتوانست به دشمن اصلی خود برسد و پناه گاه های تروریستان در آنطرف مرز به حال خود باقی ماندند. وی هم چنان می گوید: "قسمی که من در نقد خود در باره این کتاب گفته ام، تروریستان آنجا مراکز دارند، از آنجا حملات را طرح می کنند و در آنجا تمام خدمات لوژستیکی برایشان آماده می گردد. بدون آن ادامه شورش مسلحانه علیه افغانستان و تعداد کشور های جهان نا ممکن بود. -- بنابرین تا زمانیکه منابع تروریزم در پاکستان از بین نرفته کامیابی در جنگ افغاستان بی فایده است. کارلوتا بر اساس تاریخ، رویداد های را مثال داده که پاکستان غیر مستقیم تلاش کرده که توسط گروه های جهادی و افراطی خواست خود را بالای افغانستان تحمیل کند. " -- کتاب کارلوتا گال با عکس العمل شدید برخی از سیاستمداران و آگاهان پاکستانی روبرو شده است. ضیا الدین مدیر مسوول روزنامه ایکسپرس تریبیون می گوید، خانم گال برای اثبات ادعا های که در کتاب اش نموده، شواهدی ارایه نکرده است. اما کالوتا گال در پاسخ می گوید: -- آنها برایم معلومات میدادند و من برای اثبات آن به مناطق مختلف سفر می کردم. من با آنعده قوماندان های طالب صحبت کرده ام که برایم نام های را می گفتند اما من نمی توانم آن نام ها را افشاء کنم چرا که پاکستان برای خبرنگاران جای خطرناک است و آنها در مورد فشارهای موجود از سوی استخبارات آنکشور بخوبی آگاهی دارند." --- وی می افزاید که هدف از نوشتن این کتاب می خواهد دریچهء را باز کند تا مردم با یک دیدگاه جدید به وضعیت نگاه کنند. به باور گال، حتی اعضای کانگرس، عساکر و مردم امریکا نیز حقیقت را نمی دانند. کارلوتا گال می گوید، ممکن با خواندن این کتاب سیاستمداران و حکومت ها، بالای موضوع دقت کرده و قضاوت متفاوتی داشته باشند. خانم گال می گوید، احتمال دارد که بالاخره غرب بالای آن سخنان رییس جمهور کرزی و مردم افغانستان که گفته اند جنگ علیه تروریزم در موقعیت نا درست برانداخته شده است غور کنند: "کرزی از مدت ها همین را می گفت، و به نظر من از اینکه غرب بالای این موضوع غور نکرده و برای ریشه کن ساختن آن کار صورت نگرفته افغانها مایوس شده اند." - در حال حاضر کتاب خانم گال در نیویارک چاپ شده و تا هنوز به افغانستان و پاکستان نرسیده است. - رادیو آزادی, http://da.azadiradio.org/content/article/25353717.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home