Tuesday, February 25, 2014

مک کیون: از اهمیت جنگ افغانستان نباید چشم پوشی کرد --- رئیس کمیته خدمات نظامی کانگرس امریکا روز دوشنبه در مرکز ملی رسانه ها در واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان صحبت مفصل نمود. -- هاورد مک کیون گفت، افغانستان تا چند سال قبل مرکز حملات مرگبار بر امریکا بوده و نیرو های نظامی امریکایی برای مصونیت مردم این کشور به افغانستان رفته و جنگ علیه ترویستان را آغاز کردند. -- آقای مک کیون گفت: " این جنگ را به خاطر دشواری نباید رها کرد." -- به گفتهء این عضو کانگرس امریکا، سروی ها و گزارش های رسانه ها در مورد افغانستان هیچ گاهی از وضعیت این کشور تصویر همه جانبه ارایه نکرده اند. -- هاورد مک کیون می گوید: " سروی ها و رسانه ها همیشه گزارش می دهند که حمایت امریکاییان از جنگ افغانستان کاهش یافته، همسایه های این کشور با حضور نظامی امریکا مخالفت دارند و مبارزهء ما در حال ناکامی است." -- رییس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا در ادامه صحبت خود گفت، اوضاع در افغانستان نسبت به 13 سال قبل خیلی بهبود یافته، امریکا کمتر به تهدید مواجه بوده و امریکاییان در مقایسه با 13 سال قبل مصون تر اند. -- به گفتهء آقای مک کیون رییس جمهور و مردم امریکا باید از اهمیت جنگ افغانستان چشم پوشی نکنند. -- هاورد مک کیون که عضو حزب جمهوری خواه و نمایندهء مردم ایالت فلوریدا امریکا در مجلس نماینده گان این کشور می باشد، افزود: --« امریکا در مدت سیزده سال گذشته در افغانستان در عرصه های ستراتیژیک، دیپلوماتیک و معنوی پیشرفت داشته که رییس جمهور امریکا باید به آن افتخار کند.» -- هاورد مک کیون اضافه کرد، نیرو های امنیتی افغان در حال حاضر 95 درصد عملیات نظامی را به پیش می برند و اضافه از 300 هزار عسکر در صفوف این نیرو ها فعالیت دارند. -- رییس کمیته نظامی کانگرس امریکا می گوید، از اینکه حامد کرزی رییس جمهور افغانستان قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی را با امریکا امضاء نمی کند، قابل تاسف است. اما به گفتهء او افغانان در طول 13 سال گذشته متحدان خوب امریکا بودند و نباید به خاطر فیصلهء یک نفر در مورد یک ملت قضاوت کرد. -- هاورد مک کیون اضافه کرد، حامد کرزی در چند ماه آینده از قدرت کنار می رود و مهم این است که لویه جرگهء مشورتی که از مردم افغانستان نمایندگی می کرد، از قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن حمایت کرده است. -- رییس کمیته خدمات نظامی کانگرس امریکا گفت، طالبان وحشیان ظالم اند و چنین افرادی در قرن 21م جا ندارند. -- هاورد مک کیون رییس کمیته خدمات نظامی مجلس نماینده گان امریکا در پایان بیانیه اش گفت: " در نتیجه ماموریت نظامی امریکا، افغانستان آزاد و این کشور نسبت به سابق دارای وضعیت خوب می باشد و امریکا همچنان نسبت به گذشته مصون تر است." -- به گفته مک کیون، بارک اوباما رییس جمهور امریکا باید به این پیشرفت ها در افغانستان افتخار کند و این را بداند که به یک افغانستان با ثبات و با امن نزدیک شده و این فرصت را نباید از دست دهد. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home