Saturday, January 25, 2014

کرزی: بگرام کارخانه طالب‌سازی است --- حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد شدید از آمریکا، بازداشتگاه بگرام را "کارخانه طالب‌‌سازی" خوانده و گفته که "ابداً زیر فشار" حاضر به امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نیست. -- آقای کرزی روز ۵ دلو/بهمن در نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری گفت: "براساس معلوماتی که من دارم، بگرام کارخانه طالب‌سازی است. بگرام جایی است که مردم بیگناه آن جا آورده می‌شوند و به آنها علیه خاک خود و دولت خود نفرت سپرده می‌شود... از راه توهین، شکنجه و آزار. زندان بگرام جایی است که مردم بیگناه افغانستان انداخته می‌شوند و از آنجا علیه کشور خود بسیج می‌شوند." -- او افزود که در سال ۲۰۰۸ در جریان سفر یک هیات مجلس سنای آمریکا به افغانستان، یک عضو این مجلس به او گفت: "ما اگر شک کوچکی به کسی داشته باشیم او را زندانی می‌کنیم. من گفتم که این کاری است که شوروی‌ها در افغانستان کردند و باعث بلوا و بغاوت عظیم و جهاد در افغانستان شد. گفت که نخیر، ما تاسیسات بزرگتری می‌سازیم و مردم زیادتری از خاک شما را زندانی می‌کنیم. من گفتم که نمی‌گذارم که شما این کار را بکنید. گفت: تو یک آدم هستی، نمی‌توانی جلو ما را بگیری." --- آقای کرزی که در این کنفرانس خبری دیدگاه خود را در قبال موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا یکبار دیگر به خبرنگاران توضیح می‌داد، تاکید کرد تا زمانی که آمریکا زمینه مصالحه با گروه طالبان را فراهم نکرده، به هیچ صورت حاضر به امضای این موافقتنامه نیست. -- او "صداقت" آمریکا را در مورد زمینه‌سازی برای صلح زیر سوال برد و گفت: "روند صلح افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. سهم پاکستان را فراموش نکنید. اگر گروه طالبان از پاکستان کار می‌کنند، پس پاکستان در آن دخیل است. اگر طالبان در داخل افغانستان هستند و از همین جا کار می‌کنند، این امر یک موضوع داخلی ما است. پس در آن صورت آمریکا حق عملیات نظامی ندارد. ما می‌دانیم و طالبان." -- رئیس جمهوری افغانستان افزود که آمریکا برای مبارزه با تروریسم به افغانستان آمده و "پایگاه تروریسم در پاکستان است". به باور آقای کرزی، "اگر آمریکا و پاکستان صادقانه عمل کنند و خواسته باشند، در کشور ما صلح می‌آید و روند صلح آغاز می‌شود. اگر یکی از این کشورها صادق نیست، دیگرش بیاید و بگوید که همکار ما در این مورد صادق نیست تا ما بدانیم که که در این پروسه همکار است یا نیست." --- آقای کرزی از لحاظ "فشاری" که بر او وارد می‎شود، وضعیت خود را با وضعیت امیر عبدالرحمان خان در ۱۸۹۳ میلادی در هنگام امضای معاهده دیورند مقایسه کرد و گفت که به همان صورتی که بریتانیاییها پادشاه پیشین افغانستان را برای امضای این معاهده تحت فشار قرار دادند، حالا تحت فشار آمریکا قرار دارد. -- عبدالرحمان خان یکی از پادشاهان سلسله بارکزایی در افغانستان که متهم به قتل‌ عام‌های گسترده در هفده جنگ داخلی در این کشور است، از بریتانیا اسلحه و پول می‌گرفت و در سال ۱۸۹۳ با امضای معاهده 'دیورند' با هنری مارتیمر دیورند وزیر خارجه هند بریتانیایی، خط مرزی بین افغانستان و هند بریتانیایی را مشخص کرد. در حال حاضر دولت افغانستان این مرز را به رسمیت نمی‌شناسد. -- آقای کرزی تاکید کرد: "با درسی که آموختیم از گذشته خود، با قراردادهایی که در گذشته کردیم و با عواقبی که از آن قراردادها در گذشته دیدیم، ابداً افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست. نه فشار، نه تهدید. جنگ روانی علیه مردم ما، ما را مجبور به آن خواهد کرد که قرارداد امنیتی را امضا نکنیم. اگر می‌روند، خدا حافظ‌شان، امروز بروند. ما به زندگی خود ادامه می‌دهیم. " -- او افزود: "اگر آمریکا به ما می‌گوید که با ما پیمان امضا کن و ما معاش (حقوق) عسکر شما را می‌دهیم تا عسکرتان در دهات خودتان در جنگ باشند، ابداً قبول نداریم. این خود یک فریب است که از یک طرف ناامنی ایجاد کند و از طرف دیگر ما را معاش دهد تا وطن و لشکر خود را در داخل وطن در حال جنگ داشته باشیم." -- حامد کرزی که تا پایان دوره کارش چند ماهی بیشتر نمانده گفت که دلیل این که او به تامین صلح در کشور به عنوان پیش شرط امضای موافقت‌نامه امنیتی تاکید دارد، این است که می خواهد مطمئن شود که پس از امضای این موافقت‌نامه در افغانستان "وضعیت ملوک‌الطوایفی" به میان نمی‎آید. -- این وضعیت به تعریف او، وضعیتی است که "حکومتی ضعیف" در کابل و "اقمار تحت کنترل خارجی‌ها" در ولایت‌ها به وجود آید. آقای کرزی افزود که کشورش عملاً در چند سال گذشته چنین وضعیتی را "تجربه کرده است". - More, BBC, at: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140125_k02-karzai-bsa-bagram.shtml

0 Comments:

Post a Comment

<< Home