Sunday, January 19, 2014

قصرسفید حمله شام جمعه بر شهر کابل را تقبیح کرد --- قصرسفید طی بیانیه یی حملۀ دیشب در کابل را تقبیح کرده و گفت که هیچ توجیهی برای کشتن افراد بی گناه ملکی بشمول امریکائیان که برای کمک به افغانستان حضور دارند وجود ندارد. در همین حال بن کی مون، منشی عمومی ملل متحد و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله دهشت افگنی شب گذشته را به شدیدترین الفاظ محکوم کردند. -- اریل گیتانیس سخنگوی ملل متحد تائید نمود که در میان کشته شدگان وابل عبدالله نماینده صندوق بین المللی پول در افغانستان و سه کارمند ملل متحد شامل است. آقای گیتانیس گفت از این حادثه شدیداً حیرت زده می باشد." بسیار متاثر استیم، برای ما یک روز دشوار است. ما در این حمله چهار کارمند ملل متحد را از دست دادیم. می توانید حدس بزنید که برای کارمندان دیگر ما چقدر دشوار خواهد بود. این نوع حملات بر افراد ملکی غیرقابل قبول بوده و باید متوقف گردد." گیتانیس می افزاید: "این حمله تعهد ملل متحد در برابر افغانستان را تغییر نمی دهد." - صدای امریکا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home