Thursday, December 05, 2013

کرزی: رسانه‌ ها به اختلافات قومی و زبانی دامن نزنند --- حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، از نشرات برخی از رسانه ‌ها مخصوصآ شماری از تلویزیون ‌ها انتقاد کرد و گفت که اخیرا این تلویزیون‌ ها به اختلافات قومی و زبانی دامن می‌ زنند. آقای کرزی که روز پنجشنبه، ۱۴ قوس، در کنفرانس انکشاف شاهراه سالنگ‌ برای پنجاه سال آینده سخن می‌ گفت، افزود گرچه دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی توسط شماری از رسانه‌ ها بالای مردم افغانستان تاثیر منفی بجا نمی‌ گذارد، اما نباید دیگر به مردم توهین شود. -- رئیس جمهور از رسانه‌ هایی که به اختلافات قومی و زبانی دامن می‌ زنند، نام نبرد اما گفت: «بحیث شهروند این کشور و بحیث یک مملکت و دولت و وظیفه ‌ای که برای حفظ منافع ملت داریم، وظیفه خود می‌ دانیم در برابر آن هایی که از تعصب خود و یا وظیفه‌ گیری خود از بیرون وحدت ملی افغانستان را تخریب می ‌کنند، بیایستیم.» رئیس جمهور هم چنین تاکید کرد: «با تمام قوت قانون و خشونت ‌اش، در این مورد قانون تطبیق شود.» حامد کرزی تاکید کرد که اخیرا برخی از رسانه ‌های تصویری به مردم افغانستان توهین کرده‌اند. او گفت نباید پس از این مردم افغانستان توسط رسانه‌ ها مورد تحقیر و توهین قرار بگیرند. -- رئیس جمهور هم چنین گفت کسانی ‌که به اختلافات قومی و زبانی در افغانستان دامن می‌زنند، گماشته‌ شده‌ گان بیگانه‌ ها هستند. وی افزود: «کسانی‌ که تصعب پراکنی می ‌کنند و به مردم افغانستان توهین می‌ کنند، این‌ ها نمایندگان مردم افغانستان نیستند، بلکه از تعصب و بیچارگی نمایندگی می ‌کنند.» با این‌ حال، رئیس جمهور گفت که افغانستان در عرصه آزادی بیان دست ‌آورد های خوبی داشته و نباید از این آزادی‌ در زمینه برانگیختن اختلافات قومی و زبانی استفاده شود. آقای کرزی تاکید کرد که رسانه ‌ها می ‌توانند از عملکرد خودش و دولت انتقاد های شدیدی داشته باشند، اما در حفظ وحدت ملی باید تلاش کنند. به گفته‌ی او، در صورتی‌که وحدت ملی در افغانستان حفظ نمی ‌شد، رسانه‌ ها حتا برای یک ساعت هم نمی ‌توانستند فعالیتی داشته باشند. --- رئیس جمهور در حالی از نشرات برخی از رسانه ‌ها انتقاد می ‌کند که اخیرا شماری از تلویزیون‌ ها عملا در میزگرد ها و بحث‌ های خود اقوام دیگر را مورد تحقیر و توهین قرار داده‌اند. در این رسانه‌ ها بیشتر کسانی به عنوان متخصص دعوت می ‌شوند که دارای نظریه فرقه ‌گرایانه و افراطی هستند.- More, هشت صبح

0 Comments:

Post a Comment

<< Home