Tuesday, November 05, 2013

.قانون تدارکات افغانستان تعدیل می‌شود --- نشست ملی تدارکات برای بحث روی تعدیل قانون تدارکات امروز در کابل برگزار شد. -- حکومت افغانستان تلاش دارد نواقص موجود در این قانون را رفع کرده و مصرف کمک‌ها را سریعتر و شفافتر سازد. -- وزیر مالیه گفت که نادیده گرفتن قانون تدارکات یکی از دلایل مهم عدم شفافیت در پروژه ها و طولانی و پرمصرف شدن پروژه های بازسازی است. -- او گفت: "در پروسه تدارکات مداخلات وجود دارد، مداخلات در داخل اداره و بیرون اداره، افراد صلاحیت ندارند یا اگر دارند به دلیل مداخلات جرات ندارند، افراد مداخله می کنند و پروسه را با کندی مواجه می‌سازند مثلا پروسه دو سه ماهه، یک سال را در برمی‌گیرد. اکنون پروژه ها در افغانستان قیمت ترین پروژه ها در نوع خود در منطقه هستند." -- مصرف نشدن کامل بودجه‌های عادی و انکشافی، یکی از چالش‌هایی است که هر ساله حکومت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. -- افغانستان طی دوازده سال گذشته از میلیارد‌ها دلار کمک جامعه جهانی در بخش بازسازی و پروژه های انکشافی بهره برده اما حالا مقامهای افغان تلاش دارند برای موثریت بیشتر این کمک‌ها هماهنگی‌ها و شفافیت را با تعدیل قانون تدارکات بیشتر سازند. - More, BBC

0 Comments:

Post a Comment

<< Home