Saturday, November 23, 2013

اعضای جرگه مشورتی: پیمان امنیتی باید تایکماه آینده به امضاء برسد --- برخی از شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی میگویند پیمان امنیتی تا یکماه آینده باید به امضاء برسد. -- آنها میگویند که تاخیر در امضای این قرار داد به زیان افغانستان است و امکان میرود تصامیم در مورد تغیر یافته و سبب مداخلات برخی از کشورها شود. --- پیش از این ظهر امروز صبغت الله مجددی رییس تدویر لویه جرگه مشورتی نیز به رسانه ها گفت که در پیمان امنیتی و دفاعی تمامی خواسته های افغانستان پذیرفته شده و تاخیر در امضای آن به منفعت این کشور نیست. -- او افزود: "کرزی صاحب هیچ حق ندارد که همچون یک گپ را مطرح کند، من می گویم که این کار سهو و اشتباست، بخاطریکه تمام خواهشات که کرزی صاحب داشت و آنچه را که ما می خواستیم آنها تطبیق و قبول کردند، با آن هم آنها را معطل می سازند، این کار به ضرر و زیان افغانستان است و ما هیچ آن را قبول نداریم." --- در همین حال صادق مدبر مسوول برگذاری لویه جرگه مشورتی در گفتگو با آژانس خبری وخت گفت: "کارهای ۴۵ کمیته امروز به پایان رسیده و روسای این کمیته -- ساعت ۵ عصر گزارشات شانرا ارایه میکنند و متباقی ۵ کمیته فردا گزارش خواهند داد. - وخت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home