Sunday, October 20, 2013

مکثی بر توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا --- برای همین منظور حکومت افغانستان مقدمات برگزاری یک لویه جرگه مشورتی را روی دست گرفته است که در آن حدود سه هزار نماینده از تمام ولایات کشور، در مورد مسوده ای که رئیس جمهور کرزی و جان کری آنرا نهایی کرده اند، مشوره خواهند کرد. این در حالی است که در ۱۲ سال گذشته تمام نظامیان خارجی مستقر در افغانستان از تعقیب عدلی و قضائی مصؤون بودند. در چوکات توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا نیز دولت افغانستان در اصل مصؤونیت عدلی نیرو های خارجی را در کشور تمدید می کند، البته این بار از مجرا های قانون گزار و مردمی. --- تا هنوز مشخص نیست که نظامیان دیگر کشور های عضو پیمان ناتو که به استقرار نیرو های شان در افغانستان پس از سال آینده تمایل نشان داده اند، مصؤونیت عدلی و قضائی خواهند داشت یا نه. مورد دومی را که جان کری، وزیر خارجه امریکا در کابل به آن اشاره ورزید، شبیه بودن توافقنامه امنیتی دوجانبه افغانستان و امریکا، مخصوصآ مصؤونیت عدلی نظامیان امریکایی، با توافقات جداگانه امریکا با دیگر کشور هایی است که میزبان پایگاه های نظامی امریکا هستند. آقای کری گفت، "در هر جای دنیا که نیرو های ما مستقر اند مثل جاپان، کوریا، در اروپا و بخش هایی از افریقا، بر اساس همین گونه معیار ها بوده است. ما افغانستان را در هیچ معیاری، استثنا قرار نمی دهیم." More, صدای امریکا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home