Friday, October 11, 2013

بازار گرم میوه و سبزیجات افغانستان در مارکیت جهانی --- حاصل میوه تازه افغانستان نسبت به سال گذشته 50 درصد و حاصل سبزیجات این کشور در همین مقطع زمانی 80 درصد افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان با تایید این ارقام از افزایش صادرات میوه و سبزیجات نیز خبر می دهد. ارقام ارائه شده از سوی این وزارت می رساند که حاصلات میوه و سبزیجات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش بی سابقه ای داشته است. انجیر، سیب، انار و انگور از جمله میوه هایی هستند که در سال جاری حاصل بیشتری نسبت به دیگر میوه ها داشته اند و صادرات شان به بازار جهانی نیز افزایش چشمگیری داشته است. - دویچه ویلی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home