Saturday, August 17, 2013

سرمایه گذاری سه میلیارد دالری برای ساخت مسکن در افغانستان: وزارت شهرسازی افغانستان می گوید که سه میلیارد دالر برای ساخت مسکن در این کشور برای سه سال آینده سرمایه گذاری می شود. قرار است با ایجاد 150 هزار واحد مسکونی مشکل مسکن در اکثر شهر های افغانستان حل گردد. اکثر شهر های افغانستان در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر جمعیت بوده اند. میلیون ها تن روستا های شان را ترک کرده اند و به برای زندگی به مراکز کلان شهر های افغانستان آمده اند. هم چنان اکثر مهاجران بازگشته به کشور نیز در شهر ها مسکن گزین شده اند. پیدا کردن مسکن در اکثر شهر های افغانستان بسیار دشوار شده است و قیمت زمین و خانه به شمول کرایه ملکیت ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. اکنون وزارت امور شهرسازی این کشور از تطبیق 150 هزار واحد مسکونی در این کشور خبر می دهد. - دویچه ویلی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home