Wednesday, June 26, 2013

سازمان ملل: افغانستان همچنان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است

براساس گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان همچنان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. --  در این گزارش که امروز در وین پایتخت اتریش منتشر شد، آمده که افغانستان در سال ۲۰۱۲ هفتاد و چهار درصد تریاک جهان را تولید کرده است. -  سازمان ملل: افغانستان همچنان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان است
2013 World Drug Report

0 Comments:

Post a Comment

<< Home