Friday, May 24, 2013

دیده‌بان حقوق بشر: شمار زندانیان زن افزایش یافته است

معاون آسیایی دیده‌بان حقوق بشر هم‌چنین افزود که افزایش شمار زندانیان زن در افغانستان، تفاوت‌های زیادی را در رابطه به وعده‌ها و عملکردهای حکومت نشان می‌دهد. به‌گفته‌ی آقای کین، مقام‌های حکومتی افغانستان بارها بر حمایت از حقوق زنان در گفتار تاکید کرده، اما در عمل این گفته‌ها کم‌تر عملی شده‌اند.- دیده‌بان حقوق بشر: شمار زندانیان زن افزایش یافته است
 اعتصاب غذایی دانشجویان برای دومین روز ادامه یافت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home