Friday, December 28, 2012

کشته شدن ۱۲ کودک معصوم در اثر سرمای شدید در ولایت بدخشان

این کودکان معصوم در حالی زندگی خود را از دست میدهند که دولتمردان ما به پول های آنها بوت های چندین هزار دالری و نکتایی های فرانسوی و انگلیسی را در مارکیت های دوبی و سینگاپور برای خود خریداری می کنند مگر با آنهم لاف و گزاف تکریم به اصول دموکراسی و شایسته سالاری را می زنند.کشته شدن ۱۲ کودک معصوم در اثر سرمای شدید در ولایت بدخشان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home