Tuesday, December 18, 2012

آیا زلمی خلیلزاد نامزد ریاست جمهوری افغانستان می شود؟

آقای خلیلزاد در یک گفت و گوی اختصاصی با مینه بکتاش به این سوال و سوالات
پاسخ داده است. - آیا زلمی خلیلزاد نامزد ریاست جمهوری افغانستان می شود؟
تاریخ نامگذاری غزنی به عنوان 'پایتخت فرهنگی جهان اسلام' اعلام شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home