Wednesday, September 19, 2012

صلاح الدین ربانی: دولت در پیگیری پرونده ترور پدرم ناکام است

صلاح الدین ربانی فرزند برهان الدین ربانی و رئیس شورای عالی صلح، در نخستین سالروز ترور پدرش، از دولت به دلیل ناکامی در پیگیری پرونده های قتل های زنجیره ای از جمله پرونده ترور پدرش، انتقاد کرد. - صلاح الدین ربانی: دولت در پیگیری پرونده ترور پدرم ناکام است
ربانی:از اتهام 'جنایتکار جنگی' تا فرشته صلح -- نخستین سالمرگ برهان‌الدین ربانی
آخرین لحظات زندگی برهان الدین ربانی از زبان معصوم استانکزی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home