Friday, August 17, 2012

چرا ایران از مخالفین مسلح حکومت افغانستان حمایت میکند؟

حملات خونین ولایت نیمروز به روز سه شنبه باعث کشته شدن 36 نفر و جراحت بیش از 100 تن دیگر شد. قومندان امنیه نیمروز جنرال عبدالرحیم گفته است، سه حمله کننده را که زنده دستگیر نموده اند، می گویند از ایران آمده اند... - چرا ایران از مخالفین مسلح حکومت افغانستان حمایت میکند؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home