Monday, February 27, 2012

کرزی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند

حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان، در پی چند روز تظاهرات خشونت‌‌آمیز در اعتراض به سوختاندن قرآن‌کریم توسط نیروهای امریکایی در بگرام، از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند که دشمنان از این وضعیت سواستفاده کنند. - کرزی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند
پاکستان تهدیدی برای راهبرد امریکا
ضدامریکایی‌سازی فضا در آستانه‌ امضای پیمان راهبردی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home